Wat is de betekenis van Myra?

2023-12-11
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Myra

Poëtische Engelse naam uit de 17e eeuw, verzonnen door de schrijver Fulke Greville (1554-1628). Mogelijk is het een anagram van Mary. Ook is verondersteld dat de naam te maken heeft met Latijns myrrha 'mirre, zalf'. De naam werd mede bekend door Dame Myra Hess (1890-1965), Engels pianiste, die vooral gedurende de Tweede Wereldoorlog met veel succes...

2023-12-11
Sinterklaaslexicon

Marie-José Wouters (2009)

Myra

Sint-Nicolaas was bisschop van Myra, het huidige Demre (verbastering van Ta Myra), dat aan de zuidkust van Turkije (de vroegere Levant) in Klein-Azië ligt. Myra is de oudste stad van Lycië en had in de antieke tijd (400 v.Chr.) een strategische positie. De acropolis (bovenstad) lag op een uitloper van een bergmassief dat zich uitstrekte t...


Direct alle 7 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Myra

v Poëtische Eng. naam uit de 17e eeuw, verzonnen door de schrijver Fulke Greville (1554-1628). Mogelijk is het een anagram van Mary. Ook is verondersteld dat de naam te maken heeft met Lat. myrrha 'mirre, zalf. De naam werd mede bekend door Dame Myra Hess (1890-1965), Eng. pianiste, die vooral gedurende de Tweede Wereldoorlog met veel su...

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Myra

(ant. geogr.), stad in het vroegere Lycië (Klein-Azië) en een der centra van het vroege Christendom; bezocht door St. Paulus. In de 4e e. was de H. Nicolaas er bisschop. Er zijn belangrijke archaeologische resten, o.m. van een theater en van in de rotsen gehouwen grafsteden.

2023-12-11
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Myra

Myra - τὰ Μύρα, aanzienlijke stad van Lycia, in den keizertijd hoofdstad van de provincie Lycia et Pamphylia, met de havenstad Andriace.

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Myra

een der belangrijkste oude steden nabij de zuidkust van Lycië, sedert Theodosius II de hoofdstad van het land, waar de apostel Paulus landde, 3 km. van de zee verwijderd. Hier was in het begin der 4de eeuw de heilige Nicolaas bisschop. Uit de oudheid is een fraai theater* rotsgraven met inscripties enz. nabij het tegenwoordige dorp Kjöids...

2023-12-11
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Myra

stad in Rlein-Azië (Lycië), bij de kust; thans vervallen; in het N. T. vermeld (Hand. 27 : 5).