Wat is de betekenis van Muziekgeschiedenis?

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

2024-02-24
Ensie 1947

Redactie Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias (1947)

Muziekgeschiedenis

OUDHEID EN VROEGCHRISTELIJKE TIJD Zodra de menselijke cultuur sporen heeft nagelaten in beeld of woord, getuigen deze ook van muziekbeoefening. De klank zelf is voor altijd verloren, maar over de stand der muziekinstrumenten, hun gebruik, samenwerking met zangstemmen en met elkaar kan men uit deze monumenten iets leren. Egyptenaren, Chinezen, Hethi...

2024-02-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Muziekgeschiedenis

Men bedoelt hiermee meestal de geschiedenis der muziek van het Avondland, terwijl de m. der exotische en der natuurvolkeren meer tot het gebied der vergelijkende ➝ muziekwetenschap behoort. In groote trekken kan men het volgende overzicht geven: A) Oudheid. Egypte. Uit dit land is geen practische muziek tot ons gekomen. Afbeeldingen bewijzen een...