Wat is de betekenis van Muziekgeschiedenis?

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

1947
2022-11-30
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Muziekgeschiedenis

OUDHEID EN VROEGCHRISTELIJKE TIJD Zodra de menselijke cultuur sporen heeft nagelaten in beeld of woord, getuigen deze ook van muziekbeoefening. De klank zelf is voor altijd verloren, maar over de stand der muziekinstrumenten, hun gebruik, samenwerking met zangstemmen en met elkaar kan men uit deze monumenten iets leren. Egyptenaren, Chinezen, Hethi...

Lees verder
1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Muziekgeschiedenis

Men bedoelt hiermee meestal de geschiedenis der muziek van het Avondland, terwijl de m. der exotische en der natuurvolkeren meer tot het gebied der vergelijkende ➝ muziekwetenschap behoort. In groote trekken kan men het volgende overzicht geven: A) Oudheid. Egypte. Uit dit land is geen practische muziek tot ons gekomen. Afbeeldingen bewijzen een...

Lees verder