Wat is de betekenis van muziekdrama?

2024-06-17
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

muziekdrama

muziekdrama - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) (toneel) opera waarin toneel en muziek een homogeen geheel vormen Woordherkomst samenstelling van muziek en drama

2024-06-17
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

muziekdrama

Muziekdrama is een opera waarin dramatische betekenis (1) en muzikale expressie een geheel vormen; bijv. de opera's van Richard Wagner.

2024-06-17
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Muziekdrama

door Rich. Wagner bedachte soort opera die een „Gesamtkunstwerk” moest zijn, d.w.z. waarin tekst, muziek en decors een nieuwe eenheid zouden vormen; voor de indeling in aria’s, recitatieven enz. der oude opera kwam hier het „leidmotief*” in de plaats.

2024-06-17
X-Y-Z der Muziek

Casper Höweler (1939)

Muziekdrama

compositie voor soli, koor en orkest, die uitgevoerd wordt in een theater en waarbij de zangers gecostumeerd zijn en acteeren. Het verschil met de opera is, dat het muziekdrama niet bestaat uit een reeks gesloten nummers (aria's, duetten, koren, enz.), doch meer overeenkomt met dialoog en reien van het classieke drama, natuurlijk getoonzet. De...

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Muziekdrama

➝ Opera.

2024-06-17
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Muziekdrama

een benaming voor de opera, sinds Wagner in gebruik gekomen. Vooral zijn latere werken worden doorgaans zoo aangeduid. Intusschen zij aangeteekend, dat Wagner zelf geen vrede heeft gehad met den naam, daar hij volgens het spraakgebruik zou beteekenen een drama, dat ter wille van de muziek is geschreven en, in zijn werk ten minste, de muziek om het...

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

muziekdrama

o. (-'s) opera.

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

muziekdrama

o. (-’s), opera.