2020-04-03

Mutatie

Een mutatie is een verandering in het genetisch materiaal, waarbij het genotype wordt veranderd. Door een mutatie kan er een nieuwe erfelijke eigenschap ontstaan. Een mutatie is een wijziging in de erfelijke eigenschappen van het genoom (de complete genetische samenstelling van een organisme, cel of virus), het mitochondriaal DNA (dit is een klein ringvormig DNA dat zich niet in de celkern bevindt) en het plastoom (dit is het DNA of RNA) van een cel met zijn organellen (celcompartimenten). Deze...

2020-04-03

Mutatie

Spontaan optredende of van buiten opgewekte verandering in het erfelijk materiaal Mutaties in het DNA treden continu op en kunnen allerlei vormen aannemen, variërend van simpele veranderingen zoals de vervanging van één base door een andere, of gecompliceerde zoals het omdraaien van een stuk van een chromosoom. Veel mutaties blijven zonder gevolgen omdat ze plaatsvinden in een deel van het genoom dat geen directe functie heeft, andere zijn direct schadelijk, zelfs als ze maar één positie in het...

2020-04-03

mutatie

mutatie - Plotse verandering in het genotype, door een wijziging van de code in het DNA, het blokkeren van een stuk DNA, verdubbeling van stukken DNA, verlies van stukken DNA of chromosoom, vermeerdering van chromosomen of stukken chromosoom... Een m. kan spontaan optreden, of kunstmatig worden opgewekt. Het leidt tot een verandering in het fenotype, bijvoorbeeld de vorm van een gedrag(selement). M. levert de variatie die een noodzakelijke voorwaarde is voor de natuurlijke selectie die de drijve...

2020-04-03

mutatie

Verandering in de genen waardoor een eiwit niet meer goed kan worden aangemaakt (uitspraak: mu-TAA-tsie). Hierdoor ontstaat een fout eiwit of verdwijnt het. Zo kan een ziekte ontstaan, bijvoorbeeld bij een kind dat in de buik van de moeder aan het groeien is. Een mutatie kan erfelijk worden als het lichaam van de vader of de moeder de fout in de geslachtscellen (zaadcel, eicel) aan een of meer van de kinderen doorgeeft. Een mutatie kan vanzelf optreden, maar bijvoorbeeld ook komen door straling...

2020-04-03

Mutatie

Verandering.

2020-04-03

mutatie

mutatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: mu-taat-sie 1. het anders maken of worden ♢deze mutatie moet aangegeven worden op een formulier Zelfstandig naamwoord: mu-taat-sie de mutatie de mutaties het mutatietje Synoniemen verandering, wijziging, omslag, wending,...

2020-04-03

Mutatie

Een plotselinge, blijvende verandering in genetisch materiaal (gen) die overgeërfd wordt; verandering van/in een nucleotide.

2020-04-03

mutatie

mutatie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch), (biologie) een sprongsgewijze erfelijke verandering, sprongmutatie 2. verandering, met name van gegevens in de (informatica) Woordherkomst Naamwoord van handeling van muteren met het achtervoegsel -atie

2020-04-03

Mutatie

Mutatie - verandering, overplaatsing.

2020-04-03

Mutatie

Mutatie v. (-s, ...tiën), verandering, wijziging, plaatsverwisseling; — (nat. hist.) het plotseling te voorschijn komen van eene latent bestaande, nu weer nieuwe kiem; progressieve mutatie, soortvormende verandering door toevoeging van eene nieuwe kiem; retrogressieve mutatie vormt variëteiten door feitelijk of schijnbaar verlies van eene kiem; degressieve mutatie; ...PROCES, o. (-sen), het plaats hebben eener mutatie.

2020-04-03

Mutatie

Mutatie, - is elke afwijking, bij plant of dier optredende, die erfelijk is bij geslachtelijke voortplanting, daarbij veronderstellende, dat dit dier of die plant geen bastaardnatuur bezitten. Het begrip is het eerst opgesteld door Hugo de Vries in zijn Mutationstheorie (1901). Deze grondde zich daarbij op theoretische beschouwingen samenhangende met zijn Pangenesistheorie, die aanleiding waren, dat in den beginne het begrip „sprongswijze verandering” samenhing met muteeren ; later trad dit meer...

2020-04-03

Mutatie

Mutatie - verandering.

2020-04-03

mutatie

mutatie - v., verandering; wisselen van de stem.

2020-04-03

mutatie

mutatie - v. (mutatiën), verandering, wijziging, plaatsverwisseling

2020-04-03

Mutatie

1° (Biologie) De veranderlijkheid, waaraan de levende wezens onderworpen zijn, is een gevolg 1° van niet erfelijke wijzigingen of ➝ modificaties; 2° van het voorhanden zijn, binnen de soort, van verschillende genen, wier erfelijk gedrag door de wetten van het ➝ Mendelisme wordt beheerscht; 3° van het optreden van plotse, erfelijke wijzigingen, die niet door de bastaardnatuur der ouders verklaard kunnen worden. In het laatste geval heeft men met een m. te doen. In de erfelijkh...

2020-04-03

mutatie

(mu'ta:si) v. (-s) [Fr. < Lat. mutatio] 1. Algm. verandering, wijziging. 2. Inz. a. plaatsverwisseling: van personeel. b. stemverwisseling in de puberteitsjaren. c. Nat. Hist. verandering van een soort.

2020-04-03

mutatie

verandering in erfelijke informatie van genotype die niet berust op segregatie of recombinatie. Darwin heeft de term reeds gebruikt. Hugo de Vries vestigde naar aanleiding van zijn onderzoek met de teunisbloem (Oenothera) de aandacht op dit verschijnsel en heeft dit begrip ingevoerd. Somatische mutatie: treedt op in een lichaamscel, er ontstaan dan chimeren. Dit zijn individuen waarbij de genotypen van de verschillende cellen niet gelijk zijn. Is deze zichtbaar dan hebben we een knopvariatie....