Wat is de betekenis van muntmeter?

2023-04-01
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

muntmeter

(1904) (Barg.) kleine brandkast. Syn.: brandspinozer*; Ijzeren* Hein; muziekdoos*; pomper; speeldoos*; spinoos*; tiejijs*. Een brandkastkraker wordt een tiejijspezer* of een Lekkerkerker* genoemd. Het openbreken van een brandkast wordt sardineren* genoemd. En een thermische* lans is gereedschap voor het kraken van brandkasten. • Later heb ik z...

Lees verder
2023-04-01
Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

muntmeter

brandkast In deze betekenis in 1906 voor het eerst aangetroffen in een Bargoense woordenlijst, De Boeventaal van Köster Henke. De oorspronkelijke betekenis van muntmeter is ‘meter voor gas of elektriciteit die een bepaalde hoeveelheid doorlaat na het inwerpen van een muntstuk of een penning’. Dergelijke meters werden vroeger vaak gekr...

Lees verder
2023-04-01
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Muntmeter

(Barg.) brandkast

2023-04-01
Boevenjargon

Professor Henry Roskam (1949)

muntmeter

brandkast.

2023-04-01
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

muntmeter

m. (-s) meter, toestel dat, na inwerping van een bepaald muntstuk, een zekere hoeveelheid gas of elektriciteit doorlaat.

2023-04-01
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Muntmeter

Noemt men den automatischen gasmeter, thans in vele plaatsen in gebruik, welke na inwerking van een geldstuk (2 1/2 ct.) een zekere hoeveelheid gas doorlaat (1/3 M3).

2023-04-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Muntmeter

Muntmeter, - soort gasmeter, die toevoer van gas heeft wanneer men een muntstuk in een gleuf laat glijden, zie GASBEREIDING, GASAUTOMAAT.

2023-04-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

muntmeter

m. (-s), meter voor gas of elektriciteit die een bepaalde hoeveelheid doorlaat na het inwerpen van muntstuk of penning; de muntmeter lichten, hem onbevoegd openen om het daarin aanwezige geld te ontvreemden.

2023-04-01
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

muntmeter

muntmeter - m., (argot) brandkast.

2023-04-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Muntmeter

soort gasmeter, die toevoer van gas geeft wanneer men een muntstuk (hier te lande een 2½-centstuk) in een gleuf laat glijden.

Gerelateerde zoekopdrachten