Wat is de betekenis van muntmeester?

2023-04-01
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

muntmeester

hoofd van een munt. iemand die aan het hoofd staat van een bedrijf waar van overheidswege munten geslagen worden; hoofd van een munt; historisch ook: degene die verantwoordelijk was voor het slaan van munten en voor de kwaliteit van die munten; hoofd van de muntslag. Voorbeelden: Degene die verantwoordelijk was voor het juiste gehalt...

Lees verder
2023-04-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

muntmeester

muntmeester - Zelfstandignaamwoord 1. is de hoogste baas van een munthuis. Woordherkomst samenstelling van munt en meester

Lees verder
2023-04-01
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

muntmeester

muntmeester - Ambtenaren die leiding hebben over en verantwoordelijk zijn voor de productie en het gehalte van munten.

2023-04-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

muntmeester

m. -s; hoofd en bestuurder van de Rijksmunt.

2023-04-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Muntmeester

is in Ned. de titel van den directeur van ’s Rijks Munt te Utrecht.

2023-04-01
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

muntmeester

m. (-s) bestuurder van een munt.

2023-04-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

muntmeester

m. (-s), bestuurder van een munt. De muntmeester was oorspronkelijk een particulier ondernemer die door de drager van het overheidsgezag of, krachtens van hem afgeleide bevoegdheid, door de muntheer was aangezocht een muntbedrijf te exploiteren. Soms pachtte de muntmeester gebouw en machines van de overheid. De muntmeester moest een bepaald gedeelt...

Lees verder
2023-04-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Muntmeester

Muntmeester, - zie onder MUNT.

2023-04-01
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Muntmeester

Muntmeester - De wet van 1 juni 1850 omschrijft den werkkring van den muntmeester aldus de uitvoering van het muntwerk is, onder de bevelen van het muntcollege opgedragen aan een ambtenaar, den titel van muntmeester dragende. De muntmeester voert dat werk uit, volgens de hem deswege door de Koningin te geven instructie en geniet daarvoor een muntlo...

Lees verder
2023-04-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Muntmeester

titel van den ambtenaar aan wien door den minister van financiën het bestuur van de ’s rijks munt te Utrecht is opgedragen. De instructie voor dezen ambtenaar is vastgesteld bij kon. besluit van 3 Dec. 1901, ,Stbl. 234.