Wat is de betekenis van Mulcher?

2016
2020-10-31
Probos

Begrippenlijst Stichting Probos

Mulcher

Een mulcher is een machine ontworpen voor versnippering van staande- of liggende bomen, struikgewas of boomdelen door vermalen dan wel verhakselen tot grof strooisel dat als mulch wordt achtergelaten op de bosgrond.