Wat is de betekenis van Mozes?

2024-04-18
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Mozes

Oudtestamentische naam van onzekere etymologie, vaak verklaard als Hebreeuws 'uit het water gehaald', op grond van het verhaal van het 'biezen kistje' in Exodus 2. Waarschijnlijk is het echter een Egyptische naam. Mose heeft de betekenis 'kind'. Mozes is de naam van de grootste Israëlitische leider en wetgever. Na de Babylonische gevangenschap werd...

2024-04-18
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Mozes

Mozes, leider van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte, auteur van de eerste vijf boeken van het Oude Testament; (fig.) leider, wetgever. Mozes werd in Egypte geboren en in een biezen mandje op de Nijl te vondeling gelegd. Hij werd gevonden door de dochter van de Farao; ‘Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, “want,” z...

2024-04-18
Rijksmuseum

Rijksmuseum (2017)

Mozes

Het verhaal van Mozes beslaat vier bijbel boeken: Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Mozes werd geboren toen het Israëlische volk in gevangenschap in Egypte leefde. De farao van Egypte trachtte de groei van de joden te beperken door alle pasgeboren jongens te laten doden. Mozes' ouders legden hun baby in een rieten mand te vondeling tussen...

2024-04-18
Jodendom van A tot Z

Prof.dr. Pieter W. van der Horst (2006)

Mozes

is als wetgever van het joodse volk de centrale figuur in het jodendom. Toch is het beeld van Mozes niet overal en in alle tijden gelijk gebleven. In de vroegste nabijbelse literatuur wordt Mozes, vooral bij Grieks-schrijvende joodse auteurs, vooral geschilderd als een cultuurheld, een groot uitvinder van alles wat goed en nuttig voor de mensheid i...

2024-04-18
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Mozes

De bijbelse Mozes, de aanvoerder en wetgever der Israëlieten, ongeveer 1500 voor Christus, leent evenals Jezus zijn naam aan een aantal krachttermen die de functie van een uitroep gekregen hebben. Die van uitroep van verwondering enz. dus. Ik noem hier uit ons materiaal mozeschristus, qua functie en betekenis gelijk aan ...

2024-04-18
Woordenlijst van het Jodendom

G.F. Callenbach (1988)

Mozes

deze grote leider van het joodse volk werd geboren toen de Egyptenaren bezig waren het gebod van de farao ten uitvoer te brengen dat alle pasgeboren jongetjes van de Israëlieten in de Nijl moesten worden verdronken. Drie maanden zag zijn moeder kans hem te verbergen, toen legde ze hem in een papyrusmandje aan de oever van de Nijl. Hij werd daa...

2024-04-18
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Mozes

m Oudtest. naam van onzekere etymologie, vaak verklaard als Hebr. ‘uit het water gehaald', op grond van het verhaal van het 'biezen kistje’ in Ex. 2. Waarschijnlijk is het echter een Egyptische naam. Mose heeft de betekenis ‘kind’. Naam van de grootste Israëlitische leider en wetgever. Na de Babylonische gevan...

2024-04-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Mozès

zoon van Amram en Jochebed. Geplaatst in een biezen kistje in het water, wordt hij ontdekt door de dochter van Farao. Aan het hof geniet hij dan zijn opvoeding. Ouder geworden, kiest hij evenwel de zijde van zijn in slavernij verdrukte broederen. Door Jahwe wordt hij geroepen het volk uit Egypte uit te voeren. Samen met Aaron gaat hij naar Farao, d...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Mozes

de grote wetgever en profeet, die de grondslag legde van Israëls zelfstandig volksbestaan. Aan hem werden ook wetten van veel later datum toegeschreven. Bevrijdde 13e eeuw' v.C., ten tijde van Farao Ramsès II, zijn volk uit Egyptische knechtschap en leidde het, bijgestaan vooral door zijn broeder, de priester Aâron, tot aan d...