Wat is de betekenis van Moutard?

1952
2023-02-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Moutard

dreumes, kleine jongen.

1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Moutard

Moutard - (Théodore Florentin), 1827—1901, Fr. wiskundige, bekend door zijn onderzoekingen op het gebied der differentiaalmeetkunde. De stelling van Moutard luidt : de oppervlakken van den 4en graad, de door inversie in zichzelf getransformeerd worden (anallagmatische oppervlakken), zijn de cycliden. Een tweede stelling van Moutard luidt : Elke ana...

Lees verder