Wat is de betekenis van Moritz lazarus?

1933
2021-07-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Moritz Lazarus

Philosoof en psycholoog. * 15 Sept. 1824 te Filehne (Posen), ✝ 13 April 1903 te Merano. Hoogleeraar te Bern. L. legde zich als psycholoog toe op de studie der „Völkerpsychologie”. Hij richtte samen met Steinthal het Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft op (1850-1890).Voorn. werk.: Das Leben der Seele,...

Lees verder
1916
2021-07-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Moritz lazarus

Moritz lazarus - Duitsch wijsgeer, 1824—1903, prof. te Bern, later aan de Kriegsakademie te Berlijn, Herbartiaan, richtte samen met Steinthal in 1859 op: Zeitschrift für Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft, dat tot 1890 (20 dln.) door hen geredigeerd bleef, en daarna overging in „Zeits. des Vereins für Volkskunde”. De Völkerps. streeft naar een...

Lees verder