2019-11-22

morfeem

Het begrip morfeem heeft 3 verschillende betekenissen: 1) morfeem dat alleen in combinatie met andere morfemen kan voorkomen (bijvoorbeeld je, zoals in boekje of t in loopt) 2) morfeem dat als zelfstandig woord denkbaar is (bijvoorbeeld boek) 3) woord of deel van een woord dat niet verder opgesplitst kan worden en zelfstandig betekenis draagt

2019-11-22

morfeem

morfeem - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) de kleinst mogelijke morfosyntactische eenheid in een taal In het woord loopt, is de -t het morfeem dat aangeeft dat het om de derde persoon enkelvoud gaat. Verwante begrippen chroneem, foneem, lexeem, moneem, morfologie, morfosyntaxis, semeem, toneem

2019-11-22

morfeem

morfeem - zelfstandig naamwoord uitspraak: mor-feem 1. kleinste betekenisdragende eenheid in een taal ♢voor- en achtervoegsels zijn morfemen 1. gebonden morfeem [kan niet zelfstandig voorkomen, bijvoorbeeld de s van tafels] Zelfstandig naamwoord: mor-feem het morfeem