Wat is de betekenis van Mores?

2019
2021-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mores

mores - Zelfstandignaamwoord 1. regels hoe je je moet gedragen in een bepaalde omgeving De mores binnen de klas is dat je elkaar helpt zoveel je kunt en nooit probeert vriendjes te worden met de leraar. 2. iemand mores leren = iemand op geweldadige wijze zeggen wat hij moet doen ...

Lees verder
2018
2021-05-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mores

mores - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-res 1. wat men gewoonlijk doet of moet ♢de mores van deze mensen is ons vreemd 1. iemand mores leren [zeggen dat hij zijn gedrag moet veranderen] ...

Lees verder
2017
2021-05-16
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Mores

Mores - regels. Lat. mores = zeden, gebruiken.

1994
2021-05-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Mores

[Lat., mv van mos, moris = zede] zeden, gebruiken; iem. - leren, iem. zo onder handen nemen dat hij zijn verkeerde gewoonte afleert, iem. iets 'afleren'.

1993
2021-05-16
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Mores

zeden; gebruiken

1955
2021-05-16
vreemd

Vreemde woordenboek

Mores

zeden, gebruiken; iemand mores leren: iemand terechtzetten, de les lezen.

1952
2021-05-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Mores

s.; iem. — leren, immen opsitten leare, omstean leare, hoffenje, neef-hite, -hjitte.

1950
2021-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Mores

(Lat.), m. mv., zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leren, hem terechtzetten, afstraffen; — o tempora, o mores! o tijden, o zeden!

1948
2021-05-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

mores

(Lat.) m.mv. zeden, gebruiken; iemand ~ leren, hem terecht zetten, hem leren hoe het moet.

1898
2021-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mores

Mores v. mv. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leeren, hem terechtzetten, tot zijn plicht brengen; o tempora, o mores ! o tijden, o zeden !

1864
2021-05-16
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

mores

mores - v. mv. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leeren, hem te recht zetten, tot zijnen plicht brengen; o tempora, o mores! o tijden, o zeden! morgana (fata), v. luchtspiegeling