Wat is de betekenis van Mores?

2019
2020-11-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mores

mores - Zelfstandignaamwoord 1. regels hoe je je moet gedragen in een bepaalde omgeving De mores binnen de klas is dat je elkaar helpt zoveel je kunt en nooit probeert vriendjes te worden met de leraar. 2. iemand mores leren = iemand op geweldadige wijze zeggen wat hij moet doen ...

Lees verder
2018
2020-11-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mores

mores - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-res 1. wat men gewoonlijk doet of moet ♢de mores van deze mensen is ons vreemd 1. iemand mores leren [zeggen dat hij zijn gedrag moet veranderen] ...

Lees verder
2017
2020-11-26
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Mores

Mores - regels. Lat. mores = zeden, gebruiken.

1948
2020-11-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

mores

(Lat.) m.mv. zeden, gebruiken; iemand ~ leren, hem terecht zetten, hem leren hoe het moet.

1914
2020-11-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

mores

mores - v. mv., zeden, gebruiken; „iemand mores leeren”, hem terecht zetten, tot zijn plicht brengen.

1898
2020-11-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mores

Mores v. mv. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leeren, hem terechtzetten, tot zijn plicht brengen; o tempora, o mores ! o tijden, o zeden !

1864
2020-11-26
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

mores

mores - v. mv. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leeren, hem te recht zetten, tot zijnen plicht brengen; o tempora, o mores! o tijden, o zeden! morgana (fata), v. luchtspiegeling