Wat is de betekenis van Mores?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

mores

mores - Zelfstandignaamwoord 1. regels hoe je je moet gedragen in een bepaalde omgeving De mores binnen de klas is dat je elkaar helpt zoveel je kunt en nooit probeert vriendjes te worden met de leraar. 2. iemand mores leren = iemand op geweldadige wijze zeggen wat hij moet doen ...

2024-02-29
Jargon & Slang van Studenten

Marc De Coster (2017)

Mores

Mores - regels. Lat. mores = zeden, gebruiken.

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

mores

mores - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-res 1. wat men gewoonlijk doet of moet ♢de mores van deze mensen is ons vreemd 1. iemand mores leren [zeggen dat hij zijn gedrag moet veranderen] ...

2024-02-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Mores

[Lat., mv van mos, moris = zede] zeden, gebruiken; iem. - leren, iem. zo onder handen nemen dat hij zijn verkeerde gewoonte afleert, iem. iets 'afleren'.

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Mores

zeden; gebruiken

2024-02-29
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Mores

zeden, gebruiken; iemand mores leren: iemand terechtzetten, de les lezen.

2024-02-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Mores

s.; iem. — leren, immen opsitten leare, omstean leare, hoffenje, neef-hite, -hjitte.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Mores

(Lat.), m. mv., zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leren, hem terechtzetten, afstraffen; — o tempora, o mores! o tijden, o zeden!

2024-02-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

mores

(Lat.) m.mv. zeden, gebruiken; iemand ~ leren, hem terecht zetten, hem leren hoe het moet.

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

mores

v. mv.; (mv. van Lat. mos): zeden, manieren: iem. mores leren, hem terechtzetten (op een harde manier).

2024-02-29
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

mores

(Lat.), zeden, gebruiken.

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

mores

mv. [Lat.] zeden, gebruiken : iemand leren. hem hardhandig leren hoe hij zich te gedragen heeft. → o tempora, o mores.

2024-02-29
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

mores

mores - v. mv., zeden, gebruiken; „iemand mores leeren”, hem terecht zetten, tot zijn plicht brengen.

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Mores

(lat., meervoud van Mos) zeden; vooral gebruikt in de uitdrukking: iemand M. leeren, d. i. hem goede zeden inscherpen, hem terechtwijzen, tot zijn plicht brengen.

2024-02-29
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Mores

Lat., zeden, gebruiken.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Mores

Mores v. mv. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leeren, hem terechtzetten, tot zijn plicht brengen; o tempora, o mores ! o tijden, o zeden !

2024-02-29
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

mores

mores - v. mv. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leeren, hem te recht zetten, tot zijnen plicht brengen; o tempora, o mores! o tijden, o zeden! morgana (fata), v. luchtspiegeling