Wat is de betekenis van Morele heteronomie?

2018
2021-01-21
Paul Cliteur

Professor of Jurisprudence, University of Leiden.

Morele heteronomie

Ten aanzien van de verbindendheid van morele voorschriften kan men twee posities innemen. De opvatting dat moraal alleen maar verbindend is wanneer men daarvoor een religieuze grondslag kan aanwijzen, heet de morele hetenomie. Aanhangers van deze opvatting heten heteronomisten. De tegenhanger hiervan is morele autonomie. De meest consistente uitwer...

Lees verder