Wat is de betekenis van Moord?

2022
2023-02-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

moord

(1935) (inf.) (als eerste lid van een samengesteld woord, gebruikt ter versterking) om aan te duiden dat wat volgt erg leuk, aardig is. Bijvoorbeeld: een 'moordfilm; moordgriet; moordkerel enz.' Eveneens in de Duitse volkstaal: Mordsfilm, Mordsmädchen, Mordsplatte enz. • Een moordwijf ben je, Jeanne, dat je dat voor twee frank de man klaa...

Lees verder
2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

moord

moord - Zelfstandignaamwoord 1. het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven moord - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van moorden ♢ Ik moord 2. gebiedende wijs van moorden moord! 3. (bij inver...

Lees verder
2018
2023-02-06
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Moord

Moord is het opzettelijk en volgens plan (met voorbedachten rade) iemand van het leven beroven. Maximale straf: levenslang.

2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

moord

moord - zelfstandig naamwoord 1. het opzettelijk doden van iemand ♢het was geen ongeluk, het was moord 1. daar komt moord en doodslag van [grote ruzie] 2. ze schreeuwde moord en...

Lees verder
2017
2023-02-06
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Moord

Moord - de moord steken, stikken: zich ellendig voelen (vb.: Ik stik hier de moord van de hitte); sterven. Meestal als verwensing: Stik de moord maar! De uitdrukking komt reeds voor in de vroege 17de eeuw (o.a. bij Bredero). Steken heeft hier eig. de betekenis van slaan, treffen, zodat we deze zegswijze kunnen vertalen als: de moord, de dood moge j...

Lees verder
2016
2023-02-06
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Moord

Het opzettelijk en volgens plan (met voorbedachten rade) iemand van het leven beroven. Maximale straf: levenslang.

2014
2023-02-06
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

moord

in: de moord steken, doodgaan: Ze staat heus niet aan m’n groeve te planjeren, als ik straks de moord ben gestoken, P. Paul 32.

2004
2023-02-06
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

moord

zie passioneel.

1998
2023-02-06
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Moord

1 de - steken,om het leven komen; sterven. Ook ‘zich ellendig voelen’: ik stik de moord van de hitte.Vooral imperatief en als verwensing gebruikt: steek de moord!‘krijg een ongeluk!’. De uitdr. dateert al uit de vroege 17de eeuw (o.a. bij Bredero). Stekenheeft hier de bet. ‘slaan, treffen’. Letterlijk bet. deze zegswijze dus ‘de moord, de dood moge...

Lees verder
1990
2023-02-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

moord

moord - Het onwettig doden van mensen door anderen met voorbedachten rade.

1952
2023-02-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Moord

s., moard; — roepen, moartsje.

1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Moord

m. (-en), 1 doodslag met voorbedachte rade: een moord plegen, begaan; er is een moord geschied; — daar komt moord en doodslag van, dat zal de ijselijkste gevolgen hebben; — (fig.) hij weet van de moord, hij is op de hoogte, de zaak (of het geheim) is hem bekend; — noodkreet om hulp: moord en brand schreeuwen,...

Lees verder
1949
2023-02-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Moord

het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven. Krachtens Ned. Sw. 289 strafbaar met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van maximaal 20 jaren. Is er geen „voorbedachte raad" dan spreekt men van doodslag*. Moeder, die ter uitvoering van een onder werking van vrees voor ontdekking van haar aanstaande beval...

Lees verder
1949
2023-02-06
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

moord

de moord steken, om 't leven komen. Steek de moord! krijg een ongeluk!

1937
2023-02-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

moord

m. -en; doodslag met voorbedachten rade; zegsw. hij weet van de moord, de zaak of het geheim is hem bekend; zie brand (II).

1933
2023-02-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Moord

volgens het Nederl. Wetboek van Strafrecht het opzettelijk en met voorbedachten rade iemand v/h leven berooven, in tegenstelling tot doodslag, waarbij het element v. „voorbedachten rade” ontbreekt.

1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Moord

(Ned. recht) is een misdrijf tegen het leven van een persoon. De Ned. wet maakt onderscheid tusschen moord en ➝ doodslag. Aan m. maakt zich schuldig hij, die opzettelijk en met voorbedachten rade iemand van het leven berooft (art. 289 Ned. W. v. Str.; art. 393 Belg. W. v. Str.). Een bijz. vorm van m. is kinder-m. (➝ kinderdoodslag). Voor de mora...

Lees verder
1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

moord

(mo:rt) m. en v. (-en) [~ Lat. mors, dood] doodslag met voorbedachten rade: een begaan, plegen; verhalen vol - en doodslag; een dubbele -; de liedjeszanger op de kermis bezingt de laatste schrikkelijke zelf-, Gez. een aan de vrijheid begaan, een tiran zijn; - en brand roepen, schreeuwen, luid schreeuwen, erg te keer gaan; met geleider lage, met arg...

Lees verder
1916
2023-02-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Moord

Moord - Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt volgens art. 289 Sr., als schuldig aan m., gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 20 jaren. (Zie DOODSLAG, KINDERMOORD en ZELFMOORD).

1911
2023-02-06
pluim

Keur van Nederlansche woordafleidingen

Moord

van den Idg. wt. mor = sterven; ’t woord bet. dus oorspr. dood, later in het Germ.: geweldige dood, doodslag. Vgl. ’t Fr. mort = dood, en ’t Lat. mortuus = (de) doode.