Wat is de betekenis van Moord?

2020
2021-04-15
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

moord

(1935) (inf.) (als eerste lid van een samengesteld woord, gebruikt ter versterking) om aan te duiden dat wat volgt erg leuk, aardig is. Bijvoorbeeld: een 'moordfilm; moordgriet; moordkerel enz.' Eveneens in de Duitse volkstaal: Mordsfilm, Mordsmädchen, Mordsplatte enz. • Een moordwijf ben je, Jeanne, dat je dat voor twee frank de man klaa...

Lees verder
2019
2021-04-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

moord

moord - Zelfstandignaamwoord 1. het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven moord - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van moorden ♢ Ik moord 2. gebiedende wijs van moorden moord! 3. (bij inver...

Lees verder
2018
2021-04-15
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Moord

Moord is het opzettelijk en volgens plan (met voorbedachten rade) iemand van het leven beroven. Maximale straf: levenslang.

2018
2021-04-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

moord

moord - zelfstandig naamwoord 1. het opzettelijk doden van iemand ♢het was geen ongeluk, het was moord 1. daar komt moord en doodslag van [grote ruzie] 2. ze schreeuwde moord en...

Lees verder
2017
2021-04-15
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Moord

Moord - de moord steken, stikken: zich ellendig voelen (vb.: Ik stik hier de moord van de hitte); sterven. Meestal als verwensing: Stik de moord maar! De uitdrukking komt reeds voor in de vroege 17de eeuw (o.a. bij Bredero). Steken heeft hier eig. de betekenis van slaan, treffen, zodat we deze zegswijze kunnen vertalen als: de moord, de dood moge j...

Lees verder
2016
2021-04-15
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Moord

Het opzettelijk en volgens plan (met voorbedachten rade) iemand van het leven beroven. Maximale straf: levenslang.

2014
2021-04-15
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

moord

in: de moord steken, doodgaan: Ze staat heus niet aan m’n groeve te planjeren, als ik straks de moord ben gestoken, P. Paul 32.

1998
2021-04-15
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Moord

1 de - steken,om het leven komen; sterven. Ook ‘zich ellendig voelen’: ik stik de moord van de hitte.Vooral imperatief en als verwensing gebruikt: steek de moord!‘krijg een ongeluk!’. De uitdr. dateert al uit de vroege 17de eeuw (o.a. bij Bredero). Stekenheeft hier de bet. ‘slaan, treffen’. Letterlijk bet. deze zegswijze dus ‘de moord, de dood moge...

Lees verder
1990
2021-04-15
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

moord

moord - Het onwettig doden van mensen door anderen met voorbedachten rade.

1952
2021-04-15
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Moord

s., moard; — roepen, moartsje.

1950
2021-04-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Moord

m. (-en), 1 doodslag met voorbedachte rade: een moord plegen, begaan; er is een moord geschied; — daar komt moord en doodslag van, dat zal de ijselijkste gevolgen hebben; — (fig.) hij weet van de moord, hij is op de hoogte, de zaak (of het geheim) is hem bekend; — noodkreet om hulp: moord en brand schreeuwen,...

Lees verder
1949
2021-04-15
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

moord

de moord steken, om 't leven komen. Steek de moord! krijg een ongeluk!

1949
2021-04-15
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Moord

het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven. Krachtens Ned. Sw. 289 strafbaar met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van maximaal 20 jaren. Is er geen „voorbedachte raad" dan spreekt men van doodslag*. Moeder, die ter uitvoering van een onder werking van vrees voor ontdekking van haar aanstaande beval...

Lees verder
1933
2021-04-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Moord

(Ned. recht) is een misdrijf tegen het leven van een persoon. De Ned. wet maakt onderscheid tusschen moord en ➝ doodslag. Aan m. maakt zich schuldig hij, die opzettelijk en met voorbedachten rade iemand van het leven berooft (art. 289 Ned. W. v. Str.; art. 393 Belg. W. v. Str.). Een bijz. vorm van m. is kinder-m. (➝ kinderdoodslag). Voor de mora...

Lees verder
1916
2021-04-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Moord

Moord - Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt volgens art. 289 Sr., als schuldig aan m., gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 20 jaren. (Zie DOODSLAG, KINDERMOORD en ZELFMOORD).

1898
2021-04-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Moord

Moord m. (-en), doodslag met voorbedachten rade : een moord plegen, begaan; — (fig.) hij weet van den moord, hij behoort tot het komplot; (ook) de zaak (of het geheim) is hem bekend; — moord en brand schreeuwen, vervaarlijk hard schreeuwen; — (spr.) ik wou dat je de moord stak, ik wenschte, dat je kapot, dood was; — (plat...

Lees verder
1898
2021-04-15
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Moord

zie Manslag.

1870
2021-04-15
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Moord

Moord is een misdrijf tegen het leven van den persoon. Het is een gewijzigde vorm van een ander, een meer algemeen, begrip, namelijk van manslag. Manslag heet elke daad, die aan een persoon het leven ontneemt. Het is eene der misdaden, die het eerst strafbaar zijn gesteld. De oudere regten maken natuurlijk nog niet de fijnere onderscheidingen in de...

Lees verder