Wat is de betekenis van monumenten?

2019
2021-08-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

monumenten

monumenten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord monument

Lees verder
1990
2021-08-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

monumenten

monumenten - Bouwwerken die door hun grootse, schone of kunstzinnige vormen opmerkelijk zijn of door de eraan verbonden historische associaties eerbiedwaardig worden geacht. Ook om hun betekenis voor de kunst- en bouwgeschiedenis, de geschiedkunde en de technologie kunnen de gebouwen hoog worden gewaardeerd. Gebruik 'gedenktekens' voor bo...

Lees verder
1985
2021-08-02
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

MONUMENTEN

hieronder worden verstaan gebouwen, die vijftig of meer jaar geleden tot stand kwamen en die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun volkenkundige waarde. Om deze redenen worden die monumenten door het rijk op een lijst van beschermde objecten geplaatst, terwijl daarnaast ook gemeenten en de provincie...

Lees verder
1982
2021-08-02
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Monumenten

De zware 14e-eeuwse kruisingstoren is het restant van een grote kerk die tijdens de 80-j arige oorlog werd verwoest .Het interieur van de toren toont de vier toegangsbogen naar de vroegere kerkramen. Tegen de zuidzijde van de toren bouwden de protestanten in 1653 een kerkje van twee traveeën en een kleine consistorie. Bij opgravingen in 1962 v...

Lees verder
1976
2021-08-02
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

MONUMENTEN

(beelden, herdenkingstekens, muurschilderingen en -reliëfs, speelplastieken): Akkrum, bij Stationsgebouw, reliëf van afgedankt spoorwegmateriaal door N. H. Benninga (Laren), 1973.Anjum, Lagere school, wandversiering door Pier Feddema (jaren ’60), weggebroken in 1974. Augustinusga, Rabobank, monumentale versiering door Jan van de...

Lees verder
1958
2021-08-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

MONUMENTEN

Afgezien van de M. der natuur (zie Natuurmonumenten), van de kleine M. van ambachts- en volkskunst, de grote van de bouwkunst, waaraan beeldhouw-, glasschilderkunst en schilderkunst het hare bij droegen, naast al wat museums en oudheidkamers bewaren, naast rouwborden en grafstenen ter gedachtenis van stads- en dorpsgenoten, mogen hier eerst worden...

Lees verder
1900
2021-08-02
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

monumenten

Bouwwerk dat door zijn grootse, schone of kunstzinnige vormen opmerkelijk is of door de eraan verbonden historische associaties eerbiedwaardig wordt geacht. Ook om zijn betekenis voor de kunst- en bouwgeschiedenis, de geschiedkunde en de technologie kan het gebouw hoog worden gewaardeerd. De ouderdom, de hiermee gepaard gaande inwerking van de tijd...

Lees verder