Wat is de betekenis van Monument?

2020
2021-01-17
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Monument

Een monument is een gedenkteken dat een historische gebeurtenis of persoon symboliseert. Daarnaast kan een monument een overblijfsel van architectuur, nijverheid of kunst zijn. Het woord monument stamt van het Latijnse 'monumentum', wat 'dat wat herinnert' betekent. Een monument kan een beeld, plaquette of zuil zijn, maar er zijn ook monumentale ge...

Lees verder
2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

monument

monument - Zelfstandignaamwoord 1. een groot gedenkteken Het monument van Laurens Janszoon Coster staat op de Grote Markt te Haarlem.

Lees verder
2018
2021-01-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

monument

monument - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-nu-ment 1. voorwerp dat bedoeld is je ergens aan te herinneren ♢dit beeld is een monument voor de Tweede Wereldoorlog 1. een monument oprichten [ergen...

Lees verder
2016
2021-01-17
Duttendael

Woning begrippen omschreven

Monument

Een monument is een onroerende zaak die minstens vijftig jaar oud is en die van algemeen belang is wegens de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of de historische waarde.

2002
2021-01-17
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

monument

Een monument is een: 1) gedenkteken dat de herinnering aan een persoon of gebeurtenis doet voortleven; 2) overblijfsel van vroege kunst of cultuur dat als typisch voorbeeld kan gelden.

1993
2021-01-17
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Monument

gedenkteken; werk uit vroegere tijd

1950
2021-01-17
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Monument

(<Fr.), o. (-en), 1. gedenkteken, gedenkzuil: een monument oprichten; het monument ter herinnering aan de slag van Waterloo; — (fig.) iets dat blijft bestaan, dat de herinnering aan iem. of iets doet voorleven: hij heeft zich een monument opgericht in de harten zijner medeburgers; 2. overblijfsel van vroegere kunst; het mo...

Lees verder
1948
2021-01-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

monument

o. gedenkteken, gedenkzuil.

1926
2021-01-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Monument

(van het Latijnsche monëre, herinneren) gedenkteeken, gedenkzuil, grafnaald. Monumentum aere perennius = een gedenkteeken duurzamer dan metaal.

1914
2021-01-17
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

monument

monument - o., gedenkteeken, gedenkzuil.

1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Monument

Monument o. (-en), gedenkteeken, gedenkzuil : een monument oprichten; het monument ter herinnering aan den slag van Waterloo; iets dat blijft bestaan, dat de herinnering aan iem. of iets doet voortleven: hij heeft zich een monument opgericht in de harten zijner medeburgers; — inz. overblijfselen van vroegere kunst, nijverheid en wetenschap :...

Lees verder
1870
2021-01-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Monument

Monument of gedenkteeken noemt men een kunstgewrocht, hetwelk bestemd is om de gedachtenis van merkwaardige personen of gebeurtenissen duurzaam te maken. Men heeft er op de graven van beroemde dooden (praalgraven), — voorts in den vorm van standbeelden, alsmede ter herinnering aan veldslagen enz. De vorm dier kunstwerken is doorgaans evenredig aan...

Lees verder
1864
2021-01-17
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

monument

monument - o. (monumenten), gedenkteeken, gedenkzuil