Wat is de betekenis van Montfoort?

2002
2021-11-29
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Montfoort

De Art & Velvet Gallery De Stierenstal heeft een zeer hoge aaibaarheidsfactor. Het is namelijk het enige museum ter wereld dat zich in fluweel heeft gespecialiseerd. De collectie is bijeengebracht door publicist Hans Ferrée en bestaat behalve uit fluwelen mode van 1930 tot nu ook uit curiositeiten, kunstwerken rond het thema fluweel, producten...

Lees verder
1996
2021-11-29
Monumenten in Utrecht

Encyclopedie over monumenten in Utrecht (2010)

Montfoort

Stad op de zuidoever van de Hollandse IJssel, ontstaan bij het kasteel dat de Utrechtse bisschop Godfried van Rhenen omstreeks 1170 liet bouwen om het Sticht tegen de aanvallen van de graven van Holland te beveiligen. Tussen de burcht en de IJssel ontwikkelde zich een nederzetting waarvan de huidige hoofdstraat, de Hoogstraat, de loop van de toenma...

Lees verder
1985
2021-11-29
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Montfoort

Ned. gemeente in de prov. Utrecht, 1,92 km2, 6423 inw. Op 1.1.1979 werd een deel van de gemeente Linschoten aan Montfoort toegevoegd.

Lees verder
1981
2021-11-29
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Montfoort

Ned. gemeente in de prov. Utrecht. Ontstond bij de ca. 1170 door de Utrechtse bisschop Godfried van Rhenen gebouwde burcht Mans fortis (sterke berg of burg bij de foort of voorde, oversteekplaats over de IJssel). De kastelein ervan werd burchtgraaf, welke waardigheid 1296 erfelijk werd. De bewoners van Montfoort hadden dikwijls te lijden onder de o...

Lees verder
1972
2021-11-29
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Montfoort

Ned. gemeente in de prov. Utrecht, 1,92 km2, 6423 inw. Op 1.1.1979 werd een deel van de gemeente Linschoten aan Montfoort toegevoegd.

Lees verder
1949
2021-11-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Montfoort

gemeente in Utrecht. 145 ha, 2331 inw. Landbouw, veeteelt, industrie.

1933
2021-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Montfoort

Gem. in de prov. Utrecht aan den gekanaliseerden Holl. IJsel; omvat uitsluitend het oude stadje. Opp. 145 ha, ruim 2 000 inw. (72 % Kath., 22 % Ned. Herv. en 5 % Geref.). Grond hoofdzakelijk rivierklei, verder wat laagveen; er is landbouw, veeteelt, industrie (carosseriefabriek en steenindustrie), winkelwezen en handel. De stad strekt zich uit tu...

Lees verder
1916
2021-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Montfoort

Montfoort, - gem. in Utr., doorsneden door den Holl. IJsel, slechts 144 H.A., alles kleigrond,. met 1800 inw. Behalve de buurten Hofland in ’t Z. en Hoogewoerd in het W. bevat de gem. alleen het stadje M., aan den Z.-lijken oever van den IJsel, omgeven door akkers en weilanden M. dankt zijn oorsprong aan ’t kasteel, dat bisschop Godfried hier in 11...

Lees verder