Wat is de betekenis van Monarchie?

2023-06-09
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

monarchie

Een monarchie is een staatsvorm waarbij er wordt geregeerd door een monarch, zoals een koning of keizer. De monarch is het staatshoofd en heeft vaak ceremoniële taken en symbolische functies. In een absolute monarchie heeft de monarch volledige en onbeperkte macht over de staat. In een constitutionele monarchie is de macht van de monarch beper...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Monarchie?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-09
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Monarchie

Een monarchie is een regeringsvorm waarbij de macht slechts bij één persoon ligt. De tegenhanger van de monarchie is de republiek. Er zijn twee vormen van monarchie. De constitutionele monarchie heeft de rol van het staatshoofd vastgelegd in de grondwet. In de praktijk komt het er dan op neer dat de macht bij het parlement ligt en nie...

Lees verder
2023-06-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

monarchie

monarchie - Zelfstandignaamwoord 1. (regering)(adel) is van origine een regeringsvorm waarbij alle macht bij één persoon berust Woordherkomst met het voorvoegsel mono- en met het achtervoegsel -archie afgeleid van monarch met het achtervoegsel -ie Verwante begrippen autocratie, monocratie

Lees verder
2023-06-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

monarchie

monarchie - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-nar-gie 1. regeringsvorm waarin de koning(in) een rol speelt ♢Nederland is een monarchie 1. constitutionele monarchie [die berust op de grondwet]...

Lees verder
2023-06-09
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

monarchie

Vorm van bestuur waarbij een persoon op grond van erfrecht of een niet voor iedereen openstaande vorm van uitverkiezing het (formeel) hoogste gezag uitoefent over een land of volk en op basis van (geschreven of ongeschreven) wetten en regels regeert. De monarch tracht een symbool voor land of volk te zijn, maakt aanspraak op een traditionele titel...

Lees verder
2023-06-09
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Monarchie

Vorm van bestuur met een erfelijke koning aan het hoofd.

2023-06-09
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Monarchie

[Lat. Gr. monarchia] erfelijke alleenheerschappij.

2023-06-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Monarchie

koninkrijk

2023-06-09
Begrippenlijst Staatsinrichting

Rijksoverheid (1992)

Monarchie

Een monarchie, wordt ook wel koninkrijk genoemd, is een regeringsvorm waarbij een erfelijk vorst aan het hoofd staat.

2023-06-09
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

monarchie

Staatsvorm waarbij het staatshoofd – de koning(in) – via vererving wordt aangewezen.

2023-06-09
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

monarchie

monarchie - Een regeringsstelsel met een enkele, meestal door overerving bevoegd staatshoofd voor het leven dat regeringsbevoegdheden mag vervullen, variërend van alleen in naam tot absoluut.

2023-06-09
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Monarchie

alleenheerschappij, regeringsvorm, waarbij de opperste macht aan een enkele persoon is toevertrouwd; absolute —: onbeperkte vorstelijke heerschappij; constitutionele —: met een volksvertegenwoordiging gedeelde en aan grondwet gebonden vorstelijke macht

2023-06-09
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Monarchie

s., monarchy.

2023-06-09
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Monarchie

monarchie: alleenheerschappij.

2023-06-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Monarchie

(<Fr.<Gr.-Lat.), v., 1. alleenheerschappij : de erfelijke monarchie; 2. (-ën), staat met een eenhoofdige regeringsvorm, keizerrijk, koninkrijk: een constitutionele monarchie, staat waarin de macht van de vorst door een grondwet bepaald is, in tegenst. met absolute monarchie.

Lees verder
2023-06-09
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Monarchie

(Gr., alleenheerschappij), oorspronkelijk regeringsvorm, waarbij de hoogste macht ongedeeld in handen van 1 persoon (de vorst) is. Staat tegenover republiek, waarbij de macht over meer personen verdeeld is. Bij opkomst van het constitutionele stelsel is deze tegenstelling vervaagd. In de constitutionele M. berust lang niet alle macht bij de vorst :...

Lees verder
2023-06-09
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

monarchie

v. alleenheerschappij, regeringsvorm, waarbij de opperste macht a. e. erfelljk vorst is toevertrouwd. Zij is onbeperkt, als de wetgevende, rechterlijke en uit voerende macht In handen v. d. vorst verenigd zijn; of beperkt (constitutioneel), als de vorst de oppermacht met de volksvertegenwoordiging deelt.

2023-06-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

monarchie

v. monarchieën; Fr. (Gr.-Lat. monarchia): alleenheerschappij; regeringsvorm met als opperste machthebber een erfelijk vorst; staat, met een monarch aan het hoofd: absolute monarchie, waarin de vorst onbeperkt heerst; constitutionele monarchie, monarchie met een grondwet.

2023-06-09
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

monarchie

v. regeringsvorm, waarbij de oppermacht aan een erfelijk vorst is opgedragen. onbeperkte monarchie, wanneer de monarch de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht bezit: beperkte (constitutionele monarchie), de monarch deelt de oppermacht met de volksvertegenwoordiging.

Lees verder
2023-06-09
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Monarchie

eigenlijk staatsvorm, waarbij het wettig gezag bij één persoon berust (absolute m.); ook wel: staat a/h hoofd waarvan een vorst staat, als tegenstelling v/e → republiek. Constitutioneele m., waarbij ook de vorst a/d bepalingen v/d grondwet gebonden is doch nog zekere absolute rechten bezit in tegenstelling t/d parlementaire m., w...

Lees verder