Wat is de betekenis van molensteen?

2023-03-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

molensteen

molensteen - Zelfstandignaamwoord 1. een ronde steen die onder andere in windmolens en watermolens wordt gebruikt voor het malen van granen en andere producten, zoals boekweit, erwten en bonen, lijnkoeken en eikenschors 2. (figuurlijk) iets dat een zware last is Woordherkomst samenstelling van molen en steen Synoniemen...

Lees verder
2023-03-29
Molenwoordenboek

B.D. Poppen (2000)

Molensteen

Een van de twee stenen waartussen het graan gemalen wordt.

2023-03-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

molensteen

molensteen - Aanduiding voor ronde stenen, meestal gepaard en soms opgebouwd uit een aantal stukken, gebruikt voor het malen van graan of andere substanties, dat door een gat in het midden van de bovenste steen wordt aangevoerd.

2023-03-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Molensteen

s., moune-, mole-, mealstien.

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Molensteen

m. (...stenen), elk der twee stenen in een molen waartussen het graan fijngewreven wordt; (fig.) iets zwaars: dat ligt me als een molensteen op het hart, dat drukt me ontzettend.

2023-03-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Molensteen

gegroefde, platte, cirkelvormige steen. Twee M. vormen een molen. Bovenste (de loper) heeft een gat in het midden. Onderste heet ligger. Natuursteen of gegoten uit cementmengsel.

Lees verder
2023-03-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

molensteen

m. -stenen; ronde, uitgebikte steen hetzij v. e. hand-, wind-, watermolen: met toespeling op de zwaarte: met een molensteen om de hals in ’t diepste der zee geworpen.

2023-03-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Molensteen

ronde, uitgebikte, harde steen, in molens en maalinrichtingen gebezigd v/h malen v. graan, enz.

2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Molensteen

Zware, platte steen van ronde doorsnede met een gat in het midden (oog), en aan één kant voorzien van gebogen groeven, die van het midden naar den rand loopen. Twee zulke steenen, die met den gegroefden kant op elkaar liggen, en waarvan de bovenste (de looper) kan draaien, vormen samen een molen. Het maalgoed (bijv. graan) wordt door...

Lees verder
2023-03-29
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

molensteen

('mo:lәn) m. (...stenen) een der twee stenen in een molen waartussen het graan gemalen wordt : de bovenste heet loper, de onderste ligger; de maalvlakte van een -; een billen; wie ergernis geeft... het ware hem beter, dat hem een zware om de hals gehangen en hij in de diepte der zee verdronken werd (Matth. XVIII 6) ; dat ligt hem als een op he...

Lees verder