Wat is de betekenis van MOL (2)?

1999
2021-10-16
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

MOL (2)

MOL - (acron. van minst ontwikkeld land), zeer arm ontwikkelingsland, dat in aanmerking komt voor extra steunmaatregelen. Het betreft op dit moment 48 landen: 33 in Afrika, 9 in Azië, 5 in de Stille Oceaan en 1 in Midden-Amerika. Naast animatie is er ook een informatief gedeelte voorzien met o.a. video over de MOLS, de 11.11.11-themareeks, Maurits...

Lees verder
1898
2021-10-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mol (2)

Mol m. (-len), in den grond levend zoogdier, tot de orde der insecteneters behoorende, dat zich voornamelijk met larven voedt (talpa europaea); (fig.) zoo blind als een mol, niets kunnende zien, (ook) ten eenenmale onbekend (met iets): zoo vet, zoo dik als een mol, zeer vet, zeer dik; (fig.) als een mol in de aarde wroeten, zich aan het aardsche te...

Lees verder