Wat is de betekenis van moiren?

2017
2021-09-19
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

moiren

moiren (Lat. parcae of fata). Het woord moira betekent ‘deel’ en duidt op het aandeel in het geluk dat de mens toekomt. Homeros spreekt van één Moira: personificatie van een ook door de Olympische goden niet te beïnvloeden lots-bestemming en levensduur die ieder mens vanaf de geboorte krijgt toebedeeld. Bij Hesiodos vindt men voor het eerst drie Mo...

Lees verder
1955
2021-09-19
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Moiren

schikgodinnen.

1949
2021-09-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Moiren

(Gr. myth., moira, deel, levenslot), schikgodinnen, bepalen het lot der mensen. Klotho spint de levensdraad, Lachesis wijst noodlot toe, Atropos knipt de levensdraad af. In Rome Pareen geheten.

Lees verder
1933
2021-09-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Moiren

schikgodinnen, i/d Grieksche m^th.: 3 godinnen v/h noodlot: Clotho, Lachesis en Atropus; b/d Rom.: Pareen.

1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Moiren

in de Gr. myth. de schikgodinnen, die het lot van de menschen bepalen. Bij de Romeinen zijn zij Pareen geheeten. Het zijn de volgende: 1° Clotho, de spinster; bij de geboorte van iederen mensch begint zij zijn levensdraad te spinnen. 2° Lachesis; zij grijpt den levensdraad en spint er aan voort. 3° Atropus, de onafwendbare; zij knipt...

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Moiren

Moiren - de Rom. Parcae, de 3 schikgodinnen: Clotho, de spinster, Lachesis, de lotsbeschikster, en Atropos, de onafwendbare, dochters van den Nacht of van Zeus en Themis. Nu eens komen zij voor als verhevene, almachtige godinnen van het eeuwige noodlot, die met scepters in de hand al het geschapene, ’t goden- en menschdom, beheerschen, dan eens als...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten