Wat is de betekenis van mogelijk?

2023-10-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

mogelijk

mogelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. een keuze om iets te doen Het oplossen van dit probleem kan op een aantal mogelijke manieren. 2. misschien, eventueel Dit is een mogelijk risico voor het project. mogelijk - Bijwoord 1. misschi...

2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

mogelijk

mogelijk - bijwoord uitspraak: mo-ge-lijk 1. wat kan gebeuren ♢mogelijk kan ik je helpen Bijwoord: mo-ge-lijk Synoniemen eventueel, misschien, wellicht Tegenstellingen bepaald [2]

Direct toegang tot alle 12 resultaten over mogelijk?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

mogelijk

zie mate.

2023-10-01
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Mogelijk

Zie modaliteiten.

2023-10-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Mogelijk

adj. & adv., mooglik, mûglik; (doenlijk), dwaenlik, to dwaen; het is — dat, it mei bistean dat; voor — houden, mooglik achtsje, foar mooglik hâlde.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Mogelijk

I. bn., 1. kunnende gebeuren, kunnende gedaan worden: bij God zijn alle dingen mogelijk; hoe is het mogelijk, dat gij u daarmee vergist hebt?; met de meest mogelijke moeite; zo mogelijk, als het gaat; — alle mogelijke middelen, alle die er zijn ; 2. gebeurlijk, eventueel: bij mogelijke moeilijkheden kunt g...

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

mogelijk

1. bn.; kunnende geschieden of kunnende gedaan worden; van die twee gevallen is maar één mogelijk; alle mogelijke gebeurtenissen; alle mogelijke zorg aan besteden; hoe is dat nu (Gods ter wereld) mogelijk? 2. bw.; misschien: de man is mogelijk verdwaald.

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

mogelijk

('mo:gələk) 1. bn. en bw. (-er, -st) kunnende geschieden, gedaan worden : er was geen terugwijken -; hoe is dat -? hoe is het Gods ter wereld -? het werkelijke met het -e vergelijken; bij God is alles -; dat besluit maakt het plan -; zo gauw, spoedig -; om de toegang zo weer te sluiten; dat hij morgen komt; voorbereiding op een -e vergadering;...

2023-10-01
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Mogelijk

Datgene wat zonder innerlijke tegenstrijdigheid gedacht kan worden en met de door God gegeven ordeningen en met Zijn wezen in overeenstemming is, Matth. 24 : 24, 26 : 39, Marc. 13 : 22, 14 : 35. Bij God is veel mogelijk, wat onmogelijk is bij de menschen, Matth. 19 : 26, Marc. 10 : 27, 14 : 36. Luc. 18 : 27; aan het geloof veel, waartoe het ongeloo...

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Mogelijk

Mogelijk bn. bw. kunnende gebeuren, kunnende gedaan worden: bij God zijn alle dingen mogelijk; hoe is het mogelijk, dat gij u daarmee vergist hebt 1; met de meest mogelijke moeite; zoo mogelijk zal ik het doen; dat is niet mogelijk; — kom zoo gauw mogelijk; denk aan de mogelijke gevolgen; — gebeurlijk, eventueel: bij mogelijke moeilijkh...

2023-10-01
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Mogelijk

zie Altemet.

2023-10-01
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Mogelijk

Mogelijk, bn. en bijw. (-er, -st), gebeurlijk, kunnende voorvallen; misschien. *-HEID, v. gebeurlijkheid.