Synoniemen van moeite

2019-10-18

moeite

moeite - Zelfstandignaamwoord 1. een grote inspanning Met veel moeite werd het einddoel gehaald. Woordherkomst Naamwoord van handeling van moeien met het achtervoegsel -te Uitdrukkingen en gezegden ♦ de moeite niet waard zijn onbelangrijk zijn ♦ Het loont de moeite. Het is de moeite waard.

2019-10-18

moeite

moeite - zelfstandig naamwoord uitspraak: moei-te 1. het gebruiken van je krachten ♢met moeite klom hij op een stoel 1. daar heb ik moeite mee [dat kan ik niet goed] 2. dat gaat in één moeite door [dat kan ook nog wel even gedaan worden] 3. dat is...

2019-10-18

Moeite

Moeite v. (-n), krachtsinspanning (zoowel van het lichaam als van den geest): moeite doen; vergeefsche moeite doen; dat heeft ons veel moeite gekost; zonder veel moeite; — dat gaat in ééne moeite door, kan tegelijk gedaan worden; — het is de moeite niet waard, is niet waard dat men er zich voor inspant, beteekent niet veel; — doe maar geen moeite; — last, overlast, verdriet: ik heb al heel wat moeite met dien jongen gehad; de zorgen en moeiten van leven; daar zult gij nog moeite mee kr...