Wat is de betekenis van Modificatie?

2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

modificatie

modificatie - Zelfstandignaamwoord 1. verandering, wijziging, aanpassing 2. (scheikunde) elk van de verschillende vormen van eenzelfde scheikundig element of een verbinding Woordherkomst Naamwoord van handeling van modificeren met het achtervoegsel -atie

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

modificatie

modificatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-di-fi-caat-sie 1. verandering die het principe onaangetast laat ♢er is een modificatie uitgevoerd bij dit computerprogramma Zelfstandig naamwoord: mo-di-fi-caat-sie d...

Lees verder
2017
2022-11-27
ROVC Technische Opleidingen

ROVC - Technisch de beste opleider

Modificatie

In een bestaande installatie een wijziging aanbrengen om de werking van een machine te verbeteren of toekomstige storingen te voorkomen.

1994
2022-11-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Modificatie

zn [Lat. modificatio = afmeting] 1 wijziging; 2 (biol.) niet-erfelijke wijziging van een eigenschap in ander milieu; 3 (chem.) andere vorm van dezelfde kristalstof, bijv. door andere rangschikking van de atomen in het molecule.

Lees verder
1993
2022-11-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Modificatie

wijziging; niet-erfelijke verandering

1991
2022-11-27
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Modificatie

Toepassing binnen het onderhoud. Er is een produkt ontworpen en vervaardigd. Dit is verkocht en wordt gebruikt door de klant. Bij het gebruik komen onvolkomenheden aan het licht. Men wist bijvoorbeeld niet onder welke omstandigheden het kopende bedrijf dit produkt gebruikt. We gaan op grond van dit soort signalen het produkt aanpassen. Dit is een m...

Lees verder
1990
2022-11-27
BDI

BDI terminologie

modificatie

zie: kwalificatie.

1974
2022-11-27
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

modificatie

(L., modificare = veranderen), niet-erfelijke variatie van het fenotype (uiterlijke verschijningsvorm). Het genotype is dus niet veranderd. Kan tot stand komen door wijziging van milieufactoren. Worden deze weer zoals ze oorspronkelijk waren, dan kan de modificatie weer verdwijnen. Modificatie is dus niet erfelijk, ➝ variëteit.

Lees verder
1955
2022-11-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Modificatie

wijziging, verandering, beperking.

1954
2022-11-27
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Modificatie

betekent verandering, wijziging en dan van de vorm, niet van het wezenlijke. Zo noemt men diamant en grafiet twee m. van koolstof, omdat ze uit dezelfde stof bestaan, maar in kristalbouw verschillen. Voor de landbouw is het begrip m. vooral van betekenis bij de erfelijkheidsleer. Binnen iedere organismengroep (kloon, lijn, ras, soort, enz.) vallen...

Lees verder
1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Modificatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), verandering, wijziging ; — (biol.) elke niet-erfelijke wijziging van een eigenschap onder invloed van veranderde levensvoorwaarden.

1949
2022-11-27
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Modificatie

(= Fr. modification; Lat. modificátio = afmeting, wijziging; Lat. modificáre = afmeten, een maat stellen, wijzigen). Verandering, gewijzigde vorm.

1949
2022-11-27
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Modificatie

(scheik.), een der verschijningsvormen van een allotrope* stof.

1948
2022-11-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

modificatie

v. wijziging, verandering; beperking.

1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

modificatie

v. modificatiën, -s; Fr. (Lat. modificatio): wijziging; beperking; nat. hist. wijziging door uitwendige omstandigheden ontstaan en niet erfelijk; zie variatie.

1933
2022-11-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Modificatie

noemt men in de scheik. de verschillende vormen, waaronder een allotrope stof kan voorkomen (➝ Allotropie). De verschillende m. van een stof onderscheiden zich van elkaar door hun chemische of physische eigenschappen. 2° (Biol.) Een door Nägeli reeds gebruikte term, in 1911 door Baur in de genetische literatuur ingevoerd, en waardoor wordt...

Lees verder
1930
2022-11-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

modificatie

→ modifikatie.

1926
2022-11-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Modificatie

Maatbepaling, verandering, schikking; nadere bepaling b.v. van een begrip; wijziging, beperking, verzachting.

1914
2022-11-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

modificatie

modificatie - v., wijziging, verandering, beperking.

1908
2022-11-27
Vivat

Schrijver op Ensie

Modificatie

verandering, wijziging, geringe afwijking; ook: nadere bepaling; modificeeren: afmeten, de maat nemen; verder: een andere gedaante geven, vervormen, veranderen, wijzigen. Voor modificatie in scheikundigen zin zie Allotropie en Isomeer.