Wat is de betekenis van Moabieten?

2019
2023-02-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Moabieten

Moabieten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord Moabiet Woordherkomst Herkomst: Hebreeuws (gangbare Nederlandse versie), letterlijk: afleiding van 'Moav/Moab'

Lees verder
1993
2023-02-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Moabieten

afstammelingen van Moab; volksstam in Noord-Arabië

1949
2023-02-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Moabieten

volk, in de Oudheid levend ten O. der Dode Zee, geheten naar Moab, een zoon van Lot (O. Test.); leefde in vijandschap met Israël.

1933
2023-02-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Moabieten

i/h Oude Testament nakomelingen v. Moab, zoon v. Loth; volksstam in N.-Arabië, waarmee de Israëlieten hadden te strijden.

Lees verder
1933
2023-02-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Moabieten

Een Semietische volksstam ten O. van den Jordaan. Volgens Gen.19.37 stamden zij af van Moab, een zoon van Lot en diens oudste dochter. Daar Lot een neef was van Abraham, den stamvader der Israëlieten, waren de M. ten nauwste met de Israëlieten verwant, hetgeen ook blijkt uit de Moabietische taal, die maar weinig van het Hebreeuwsch versch...

Lees verder
1930
2023-02-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Moabieten

('bi:tәn) mv. Oudh. Bedoeïenenstam ten zuidoosten van Palestina, door David onderworpen.

Lees verder
1926
2023-02-04
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Moabieten

De Moabieten behoorden met Edom en Ammon tot den met Israël nauw verwanten volkerengroep (Gen. 19:37) en spraken dan ook, gelijk de Mesasteen (zie art. Mesa) bewijst, een bijna gelijke taal. Wanneer zij in het naar hen genoemde land zijn binnengedrongen, weten we niet. Deut 2 : 11 zegt ons, dat zij de Emieten in zich hebben opgesmolten.Behalve...

Lees verder
1916
2023-02-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Moabieten

Moabieten, - zie MOAB.

1908
2023-02-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Moabieten

semietische volksstam in n. Arabië, ten z.o. van de Doode zee, de bewoners van Moab (zie ald.). Als stamvader van het volk wordt Moab, de zoon van Lot, genoemd (Gen. 19 : 37). Zij vereerden als hoogste godheden Baal en Astor. In hun uitbreiding werden de M. het eerst gestuit door de Ammonieten; in het tijdvak der richter en hadden de M. de zui...

Lees verder
1898
2023-02-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Moabieten

Moabieten mv. Semietische volksstam in N.-Arabië. MOABIETISCH, bn.

1870
2023-02-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Moabieten

Moabieten is de naam van een Semietischen volksstam, in het noorden van Arabië ten zuidoosten van de Doode Zee gevestigd. Hunne hoofdstad was Ar of Rabbath Moab. Als stamvader des volks wordt Moab, de zoon van Lot, genoemd. Hunne goden waren Baal en Astaroth. In hunne uitbreiding werden de Moabieten het eerst belemmerd door de Ammonieten, en de naa...

Lees verder
1869
2023-02-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Moabieten

lat. Moabitce, een arabisch volk, afstammende van Loth's zoon Moab, woonde ten Z. O. van Palestina, ten 0. van de Doode Zee, ten Z. van de rivier Arnon, en ten N. van de Midianieten. Hun land was vóór hen bewoond geweest door de Emim, een reuzenvolk. God verbood aan de Israëlieten, de M. in het rustige bezit van hun land te...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten