Wat is de betekenis van Mistellen?

2023-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Mistellen

I. (telde mis, heeft misgeteld), verkeerd, slecht tellen; II. zich mistel'len, (mistelde zich, heeft zich misteld), zich vergissen in het tellen.

2023-12-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

mistellen

1. ('mis) (telde mis, heeft misgeteld) verkeerd tellen. 2. zich ('tellәn) (mistelde zich, heeft zich misteld) zich bij het tellen vergissen.


Direct alle 4 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-08
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Mistellen

Mistellen (telde mis, heeft misgeteld), verkeerd, slecht tellen; — zich mistellen, (mistelde zich, heeft zich misteld), zich vergissen in het tellen. MISTELLING, v. (-en), verkeerde telling; vergissing in het tellen.

2023-12-08
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Mistellen

Mistellen, ow. gel. (ik telde mis), kwalijk -, slecht tellen. ZICH -, ww. (ik mistelde mij), zich vergissen in het tellen. *...TELLING, v. (-en), verkeerde telling; vergissing in het tellen.

Gerelateerde zoekopdrachten