Synoniemen van Miskennen

2020-02-29

Miskennen

Miskennen is een werkwoord dat 'ergens de waarde niet van inzien' betekent. Synoniemen van miskennen zijn: onderwaarderen, onderschatten, loochenen en ontkennen. Het werkwoord miskennen kan van toepassing zijn op iets of iemand. Wanneer iemand wordt miskend, wordt diegene niet op de juiste waarde geschat, dus onderschat, of zelfs niet erkend. Miskennen betekent ook 'niet waarderen'. Een voorbeeld laat dit zien: "Joey werd altijd miskend in de klas, maar hij haalde vaak hoge cijfers." In dit gev...

2020-02-29

miskennen

miskennen - regelmatig werkwoord uitspraak: mis-ken-nen 1. ten onrechte niet waarderen ♢hij voelt zich miskend door zijn vrouw Regelmatig werkwoord: mis-ken-nen ik misken jij/u miskent hij/zij miskent wij/zij/jullie miskennen ik/jij/u/hij/zij m...

2020-02-29

miskennen

miskennen - Werkwoord 1. (ov) niet goed naar waarde schatten, onderwaarderen Te veel kleine mannen miskenden de grootheid van Madame Curie.

2020-02-29

Miskennen

Miskennen (miskende,, heeft miskend), niet erkennen, niet opmerken: dat valt niet te miskennen, dat dient erkend te worden; niet weten te waardeeren: de diensten van iem. miskennen; — een miskend genie, iem. die niet als genie wordt gewaardeerd; miskende deugd; verloochenen: wie in voorspoed zijne vrienden miskent, verdient dat hij in tegenspoed er geen heeft. MISKENNING, v. (-en), niet-erkenning; beleedigend vermoeden.

2020-02-29

miskennen

(mis'kennən) (miskende, heeft miskend) 1. niet erkennen : de miskende waarheid; dat valt niet te -, dat moet erkend worden. 2, geen besef hebben van de waarde van iemand of iets : een miskend jongeling ; de moedertaal -. 3. verloochenen: zijn vrienden in voorspoed -.