Wat is de betekenis van Misduiden?

2023-09-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Misduiden

(misduidde, heeft misduid), 1. verkeerd uitleggen: misduid mijn zwijgen niet! 2. iem. iets misduiden, kwalijk nemen.

2023-09-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

misduiden

-duidde, heeft misduid; ongunstig uitleggen; ten kwade duiden; kwalijk nemen: ik zal hem die handelwijze niet misduiden.

Direct toegang tot alle 4 resultaten over Misduiden?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

misduiden

(miz'duidən) (misduidde, heeft misduid) 1. verkeerd opvatten, verklaren : iemands woorden -. 2. kwalijk nemen : men zal hem dat niet -.

2023-09-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Misduiden

Misduiden (misduidde, heeft misduid), kwalijk, verkeerd uitleggen, verkeerd opvatten: die woorden kunnen misduid woorden. MISDUIDING, v. (-en), verkeerde uitlegging.