Synoniemen van Minister-president

premier, mp, regeringsleider
2019-10-23

Minister-president

Een minister-president is de eerste minister die aan het hoofd staat van en leiding geeft aan een regering. De minister-president heeft de uitvoerende macht over een (deel)staat. Het belangrijkste synoniem van minister-president is premier. In sommige andere landen wordt dit synoniem gebruikt als aanduiding voor de eerste minister van de regering. In Nederland is de term minister-president het meest gangbaar en is dit ambt de hoogste politieke functie. In de Nederlandse situatie leidt de ministe...

2019-10-23

minister-president

Het begrip minister-president heeft 2 verschillende betekenissen: 1) iemand die in Nederland leider is van de regering, voorzitter van de ministerraad en tevens minister van Algemene Zaken; iemand die een regering leidt; leider van een regering; regeringsleider; eerste minister; premier; mp 2) iemand die in België leider is van de regering van een gemeenschap of gewest; leider van een gemeenschapsregering of gewestregering

2019-10-23

minister-president

minister-president - Zelfstandignaamwoord 1. de minister die het kabinet aanvoert Het is nog onduidelijk wie de volgende minister-president wordt. Woordherkomst samenstelling van minister en president Synoniemen premier

2019-10-23

minister-president

minister-president - onbekend woordtype uitspraak: mi-nis-ter-pre-si-dent 1. hoofd van de ministers, leider van de regering ♢op vrijdag geeft de minister-president een interview Onbekend woordtype: mi-nis-ter-pre-si-dent Synoniemen premier

2019-10-23

Minister-President

Minister-President. - Het Reglement van orde voor den Ministerraad kent slechts een tijdelijken voorzitter, die, telkens voor den tijd van een jaar, door den raad uit zijn midden wordt gekozen. In deze regeling komt tot uiting de gedachte, dat alle ministers gelijkgerechtigd zijn en niet ondergeschikt aan een hunner. In werkelijkheid berust, althans in de laatste tientallen jaren, het presidium permanent bij een en denzelfden minister, den leider, veelal tevens formateur van het kabinet. Een wij...