Wat is de betekenis van mineralogie?

2020
2023-01-30
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

mineralogie

studie van mineralen. wetenschap die zich bezighoudt met de studie van mineralen, ruimer ook: wetenschap die zich bezighoudt met de studie van delfstoffen; delfstofkunde. Voorbeelden: "Elk jaar worden ongeveer veertig nieuwe mineralen in de wereld ontdekt en beschreven. Maar die kunnen meestal nauwelijks met het blote oog worden...

Lees verder
2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mineralogie

mineralogie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de studie van de mineralen, hun voorkomen, hun structuur, hun eigenschappen De mineralogie is een belangrijk onderdeel van de aardwetenschappen. Woordherkomst Afgeleid van mineraal, van het Middeleeuws-Latijnse woord minera (“erts...

Lees verder
1994
2023-01-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Mineralogie

[v. mineraal, en Gr. -logia = leer] leer der delfstoffen.

1990
2023-01-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

mineralogie

mineralogie - De wetenschappelijke studie van mineralen, inclusief hun vorming, vindplaatsen, eigenschappen, samenstelling en classificatie.

1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Mineralogie

delfstofkunde

1954
2023-01-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Mineralogie

is de wetenschap, die zich bezig houdt met de beschrijving van de mineralen en de vorming als ook het verval van de mineralen nagaat en verklaart.

1952
2023-01-30
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Minéralogie

delfstofkunde.

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Mineralogie

v., delfstofkunde.

1949
2023-01-30
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Mineralogie

(< → mineraal, +→-logie). Wetenschap van de mineralen, delfstofkunde.

1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Mineralogie

wetenschap die zich bezig houdt met de bestudering der mineralen, in het bijzonder van ertsen (ertskunde). De kristallografie kan men als een onderdeel der mineralogie beschouwen.

1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

mineralogie

v. delfstofkunde.

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

mineralogie

v.; delfstofkunde.

1937
2023-01-30
Pegasus

S. van Praag (1937)

mineralogie

v. delfstofkunde.

1933
2023-01-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Mineralogie

houdt zich bezig m/d eigenschappen, samenstelling en het ontstaan der → mineralen.

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Mineralogie

De wetenschap, die zich bezighoudt met de studie der mineralen, het belangrijkste onderdeel derhalve van de geochemie. Men onderscheidt de bijzondere m., die de afzonderlijke mineralen naar hun samenstelling, kristalvorm, wijze van voorkomen, beschrijft, en de algemeene m., die de verschijnselen bestudeert, die bij alle mineralen voorkomen; een bel...

Lees verder
1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

mineralogie

(minəralo’gi) v. (-ën) [Gr. logos, leer] 1. Eig. delfstofkunde. 2. Metn. boek daarover.

Lees verder
1916
2023-01-30
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Mineralogie

De delfstofkunde, de wetenschap, die zich bezighoudt met de bestudeering der mineralen, hun ontstaan, hunne eigenschappen en hunne bestanddeelen.

1916
2023-01-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Mineralogie

Mineralogie, - de kennis der mineralen. De meeste leerboeken bestaan uit een algemeen gedeelte, waarin de algemeene eigenschappen en de hulpmiddelen voor de herkenning behandeld worden en een beschrijvend gedeelte, waarin de eigenschappen der afzonderlijke mineralen worden opgesomd. Het algemeene gedeelte pleegt grootendeels te worden ingenomen doo...

Lees verder
1914
2023-01-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

mineralogie

mineralogie - v., delfstofkunde.

1908
2023-01-30
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Mineralogie

delfstofkunde.