Wat is de betekenis van mineralogie?

2020
2021-07-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

mineralogie

studie van mineralen. wetenschap die zich bezighoudt met de studie van mineralen, ruimer ook: wetenschap die zich bezighoudt met de studie van delfstoffen; delfstofkunde. Voorbeelden: "Elk jaar worden ongeveer veertig nieuwe mineralen in de wereld ontdekt en beschreven. Maar die kunnen meestal nauwelijks met het blote oog worden...

Lees verder
2019
2021-07-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mineralogie

mineralogie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de studie van de mineralen, hun voorkomen, hun structuur, hun eigenschappen De mineralogie is een belangrijk onderdeel van de aardwetenschappen. Woordherkomst Afgeleid van mineraal, van het Middeleeuws-Latijnse woord minera (“erts...

Lees verder
1994
2021-07-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Mineralogie

[v. mineraal, en Gr. -logia = leer] leer der delfstoffen.

1990
2021-07-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

mineralogie

mineralogie - De wetenschappelijke studie van mineralen, inclusief hun vorming, vindplaatsen, eigenschappen, samenstelling en classificatie.

1955
2021-07-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Mineralogie

delfstofkunde

1950
2021-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Mineralogie

v., delfstofkunde.

1949
2021-07-25
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Mineralogie

(< → mineraal, +→-logie). Wetenschap van de mineralen, delfstofkunde.

1949
2021-07-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Mineralogie

wetenschap die zich bezig houdt met de bestudering der mineralen, in het bijzonder van ertsen (ertskunde). De kristallografie kan men als een onderdeel der mineralogie beschouwen.

1948
2021-07-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

mineralogie

v. delfstofkunde.

1933
2021-07-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Mineralogie

houdt zich bezig m/d eigenschappen, samenstelling en het ontstaan der → mineralen.

1933
2021-07-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Mineralogie

De wetenschap, die zich bezighoudt met de studie der mineralen, het belangrijkste onderdeel derhalve van de geochemie. Men onderscheidt de bijzondere m., die de afzonderlijke mineralen naar hun samenstelling, kristalvorm, wijze van voorkomen, beschrijft, en de algemeene m., die de verschijnselen bestudeert, die bij alle mineralen voorkomen; een bel...

Lees verder
1916
2021-07-25
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Mineralogie

De delfstofkunde, de wetenschap, die zich bezighoudt met de bestudeering der mineralen, hun ontstaan, hunne eigenschappen en hunne bestanddeelen.

1916
2021-07-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Mineralogie

Mineralogie, - de kennis der mineralen. De meeste leerboeken bestaan uit een algemeen gedeelte, waarin de algemeene eigenschappen en de hulpmiddelen voor de herkenning behandeld worden en een beschrijvend gedeelte, waarin de eigenschappen der afzonderlijke mineralen worden opgesomd. Het algemeene gedeelte pleegt grootendeels te worden ingenomen doo...

Lees verder
1898
2021-07-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mineralogie

Mineralogie v. delfstofkunde.

1864
2021-07-25
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

mineralogie

mineralogie - v. gmv. delfstofkunde