Wat is de betekenis van Minderheden?

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

minderheden

minderheden - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord minderheid

2023-12-06
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

minderheden

Verkorting van ‘etnische* minderheden’, een kleine bevolkingsgroep met een andere cultuur, die gediscrimineerd wordt op grond van huidskleur, religie, taal enzovoort. Tegenwoordig slaat het woord op de achtergestelden, de sociaal zwakkeren uit de maatschappij (waartoe vooral migranten behoren). Migratie en minderheden waren vooral in de jaren tacht...


Direct alle 5 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Minderheden

Minderheden - voor de definitie zie etnische minderheden. De PvdA heeft het de laatste weken druk met de minderheden. HP/De Tijd, 09-05-97 Als wij politici moord en brand schreeuwen over de minderheden en een deel van het electoraat sterken in de opvatting dat migratie iets is wat hen bedreigt, dan komt dat de integratie van minderheden in de Nede...

2023-12-06
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Minderheden

i/h volkenrecht: onderdanen v. vreemde nationaliteit, gevestigd i/e bepaald gebied (b.v. Tsjecho-Slowakije Tsjechen 6 300 000; nationale m.: Slowaken 2,5 mill., Oekrainers 460 000, Duitschers ruim 3 mill.).

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Minderheden

(volkenrecht). Sinds den Wereldoorlog is het vraagstuk der minderheden meer dan ooit naar voren gekomen, alhoewel het Congres van Weenen in 1815 door zich niet aan de naties te storen, maar de beginselen der legitimiteit en van het politieke overwicht op den voorgrond te stellen, ook veel moeilijkheden heeft doen ontstaan. Herinnerd zij aan de vrij...

Gerelateerde zoekopdrachten