Wat is de betekenis van minachten?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

minachten

minachten - Werkwoord 1. (ov) minder dan gebruikelijk respect voor iemand hebben Hij werd door anderen wegens zijn lafheid geminacht . Antoniemen hoogachten

2024-06-15
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

minachten

minachten - regelmatig werkwoord uitspraak: min-ach-ten 1. op hem neerkijken, hem waardeloos vinden ♢ik minacht iemand die steelt van anderen Regelmatig werkwoord: min-ach-ten ik minacht jij/u...

2024-06-15
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Minachten

v., min-, lyts-, wanachtsje, forachtsje.

2024-06-15
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Minachten

(minachtte, heeft geminacht), gering achten, verachten. MINACHTING v., daad van minachten, gevoel waaruit dit voorkomt, geringschatting: met minachting behandelen ; een blik vol minachting.

2024-06-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

minachten

minachtte, heeft geminacht; met trots neerzien op; klein, gering achten; iem. minachten, de lagere standen minachten.

2024-06-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

minachten

('min) (minachtte, heeft geminacht) erg gering, niet achten, verachten : iemand, een wet -.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Etymologisch Woordenboek

Amsterdam University Press