Wat is de betekenis van Mill?

1997
2021-09-19
Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Mill

Dorp ontstaan op een zandrug van de Raam. Het dorp wordt voor het eerst genoemd in 1166. Na de sloop van de middeleeuwse kerk in 1824 verrees de nieuwe kerk meer aan de oostzijde van de dorpskom. In 1872 kreeg Mill een station aan de spoorlijn Boxmeer-Wesel. Bij de gevechten op 10 mei 1940 werd een belangrijk deel van het dorp verwoest.

Lees verder
1985
2021-09-19
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

MILL

komdorp en hoofdplaats van de Noordbrabantse gemeente Mill en Sint Hubert. 5964 inwoners (1985). Huis Aldendriel (ged. 17de eeuw), ruïne Kapelhof (16de eeuw), bovenkruier (1847). Zie ook: Peel-Raamstelling.

Lees verder
1933
2021-09-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Mill

1) J. (1773/1836), Eng. econoom; 2) J. S. (1806/’73), Eng. wijsgeer en staathuishoudkundige.

Lees verder
1926
2021-09-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Mill

I. James Mill, vader van John Stuart Mill, geboren 6 April 1773 in een dorp in Schotland, studeerde in Ediiiburgh theologie, ging naar Londen, waar hij medewerker werd aan verschillende bladen en medestichter der Londensche Universiteit. Na de verschijning van zijn History of British India, kwam hij in dienst van de Engelsche Oost-Indische Compagni...

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Mill

Mill - 1) James, Eng. geschiedschrijver, staathuishoudkundige en wijsgeer, 1773-1836, studeerde theologie te Edinburgh, ging daarop naar Londen, waar hij de aandacht trok door zijn degelijk werk History of British India (nieuwe uitgave in 10 dln. 1872) en een hooge betrekking kreeg bij de O.-Ind. Compagnie (India House). Verder schreef hij nog Elem...

Lees verder
1870
2021-09-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Mill

Onder dezen naam vermelden wij: James Mill, een Engelsch geschiedschrijver en staathuishoudkundige. Hij werd geboren den 6den April 1755 in het dorp Northwaterbridge in Schotland, studeerde te Edinburgh in de godgeleerdheid en was weldra te Londen medewerker aan verschillende dagbladen. Tevens zorgde hij voor de stichting van Lancasterscholen en wa...

Lees verder