2019-12-05

miljoen

Het begrip miljoen heeft 5 verschillende betekenissen: 1) bedrag ter grootte van 1 miljoen geldeenheden van een bepaalde muntsoort 2) getal uitgedrukt door het cijfer 1 gevolgd door zes en 3) ten belope van een bedrag van verschillende miljoenen 4) duizend keer duizend; waarvan de rekenkundige waarde wordt uitgedrukt door het cijfer 1 gevolgd door zes en; tien tot de macht zes 5) hoeveelheid of aantal van één miljoen personen, zaken of eenheden van iets

2019-12-05

miljoen

miljoen - Hoofdtelwoord 1. 1.000.000 (= 106) In het heelal zijn er inmiddels wel honderd miljoen zwarte gaten aanwezig Woordherkomst Het woord gaat terug op het Italiaanse milione, gevormd uit mille «duizend» met het achtervoegsel -one dat een vergrootwoord vormt. De oorspronkelijke betekenis is dus "grootduizend", zonder precieze getalsmatige waarde. In de dertiende eeuw raakte het woord in andere Europese talen...

2019-12-05

miljoen

miljoen - telwoord uitspraak: mil-joen 1. duizend keer duizend: 1.000.000 ♢dat huis moet een miljoen opbrengen Telwoord: mil-joen