Wat is de betekenis van Militair Gezag?

1999
2021-09-21
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Militair gezag

Een door de Nederlandse regering in Londen in 1944 gecreëerde instantie, die tot taak had na de bevrijding van de door de Duitsers bezette gebieden als militaire gezagsdrager op te treden. Het MG moest het door zuiveringen, collaboratie en oorlogshandelingen ontstane vacuum in het burgerlijke gezagsapparaat opvullen. Het fungeerde in Nederland...

Lees verder
1994
2021-09-21
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Militair Gezag

Militair Gezag (mg), een door de Nederlandse regering in Londen door middel van het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg van 1944 gecreëerde instantie. Het mg had tot taak na de bevrijding van de door de Duitsers bezette Nederlandse gebieden als militair gezagdrager op te treden. Het mg moest het door zuiveringen, collaboraties en oorlogshandel...

Lees verder
1985
2021-09-21
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

MILITAIR GEZAG

ingesteld in juli 1944. voor het bevrijde zuiden van Nederland om contact te onderhouden tussen de Nederlandse overheid en de geallieerden. In september 1944 werd het Militair Gezag gevestigd te Brussel: in april 1945 op het kasteel in Breda, na mei 1945 in Den Haag. Noord-Brabant kreeg toen een provinciaal commissariaat van het Militair Gezag, dat...

Lees verder
1981
2021-09-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Militair Gezag

(mg), een door de Ned. regering te Londen door middel van het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg van 1944 gecreëerde instantie, die tot taak had na de bevrijding van de door de Duitsers bezette Ned. gebieden als militair gezagsdrager op te treden. Het mg moest het door zuiveringen, collaboraties en oorlogshandelingen ontstane vacuüm...

Lees verder
1955
2021-09-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Militair gezag

(tijdelijk) wettelijk gezag van de militairen over de burgermaatschappij,