Wat is de betekenis van milieuhygiëne?

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

milieuhygiëne

milieuhygiëne - Zelfstandignaamwoord 1. het behouden van een gezonde leefomgeving, het beperken van de negatieve invloeden van de mens op de leefomgeving Overigens wil het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) geen uitspraken doen over de risico’s van de opslag van gasolie in zo...

2023-09-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

milieuhygiëne

milieuhygiëne - zelfstandig naamwoord uitspraak: mil-jeu-hieg-jee-ne 1. zorg voor het milieu ♢het opruimen van je rommel is een kwestie van milieuhygiëne Zelfstandig naamwoord: mil-jeu-hieg-jee-ne de milieuhygiëne...

Direct toegang tot alle 5 resultaten over milieuhygiëne?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

milieuhygiëne

zorg voor het gemeenschappelijk milieu, waarmee een zo goed mogelijk optimaal functioneren van mens, dier en plant wordt beoogd. De organisatie en uitvoering van milieuhygiëne krijgen gestalte in het milieubeheer. Dit is doorgaans gebaseerd op een plan, opgesteld door overheid of particulieren en aangeduid als milieubeleid. Bij het bepalen van...

2023-09-25
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

milieuhygiëne

deelgebied van de hygiëne, houdt zich bezig met bestrijding van water-, lucht-, en bodemverontreiniging. Bovendien met geluidshinder, gebrek aan recreatiemogelijkheden en verkeersoverlast.

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Milieuhygiëne

v./m., de zorg voor het natuurlijk milieu. © Het begrip milieuhygiëne had oorspronkelijk uitsluitend betrekking op de invloed die het milieu en de verontreiniging daarvan had op de gezondheid van de mens. Thans betekent milieuhygiëne ook wel de zorg voor het milieu zelf, zonder daarin de fysieke gezondheid van de mens centraal te ste...