Wat is de betekenis van milieubehoud?

2023-11-30
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

milieubehoud

maatschappelijke doelstelling gericht op het houden of terugbrengen van het natuurlijk milieu in een gewenste toestand. Dit houdt in dat men b.v. tracht verstoring, vervuiling of vergiftiging te voorkomen of zodanig te beperken, dat er geen merkbare schade aan het milieu ontstaat. In voorkomende gevallen zal men trachten eenmaal opgetreden aantasti...