Wat is de betekenis van Mijmeren?

2019
2021-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mijmeren

mijmeren - Werkwoord 1. (inerg) in gedachten verzonken zijn Zij hadden wat gemijmerd in het schemerlicht en waren vervolgens ingeslapen.

Lees verder
2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mijmeren

mijmeren - regelmatig werkwoord uitspraak: mij-me-ren 1. er lang en peinzend over nadenken ♢de oude mevrouw Eveleens zit de hele dag te mijmeren over vroeger Regelmatig werkwoord: mij-me-ren ik mijmer ...

Lees verder
1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Mijmeren

(mijmerde, heeft gemijmerd), 1. (vero.) suffen, soezen: kom, kerel, zit zo niet te mijmeren! 2. aanhoudend over iets peinzen: hij mijmert over godsdienstige kwesties; 3. stil en vaag peinzen, in een min of meer weemoedige stemming: in de schemering zitten te mijmeren; — fig. in litt.t. ook van plaatsen gezegd.

Lees verder
1898
2021-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mijmeren

Mijmeren (mijmerde, heeft gemijmerd), suffen, soezen: in de schemering zitten te mijmeren; — aanhoudend over iets peinzen, zoodat men voor andere zaken suf is: hij mijmert over den godsdienst; —zijne gedachten niet met iets bepaalds bezighouden, in eene min of meer weemoedige stemming: kom, kerel, zit zoo niet te mijmeren.

Lees verder