Wat is de betekenis van Microscoop?

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

microscoop

microscoop - Zelfstandignaamwoord 1. (optica) instrument voor het bestuderen van objecten die te klein zijn om goed met het blote oog gezien te kunnen worden Bacteriën kunnen worden gezien met behulp van een microscoop. Woordherkomst met het voorvoegsel micro- en met het achtervoe...

2024-02-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

microscoop

microscoop - zelfstandig naamwoord uitspraak: mi-cros-coop 1. apparaat waarmee je dingen uitvergroot kunt zien ♢als je een druppel bloed onder de microscoop bekijkt, zie je de bloedcellen 1. iets onder de microscoop leggen ...

2024-02-22
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

microscoop

Instrument met lenzen waarmee heel kleine voorwerpen groter in beeld worden gebracht en zo zichtbaar worden. In het laboratorium gebruiken ze microscopen om lichaamsweefsels te bekijken en daarin te zoeken naar zieke cellen, micro-organismen of andere dingen die op een ziekte kunnen wijzen.

2024-02-22
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Microscoop

Symboliseert het onder de loep nemen van kleinigheden die uiterst belangrijk zouden kunnen worden. (Zie ook ‘Loep’).

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Microscoop

[v. Gr. mikros = klein, en skopein = bekijken] instrument om zeer kleine voorwerpen, bijv. cellen, sterk vergroot waar te nemen en/of te fotograferen.

2024-02-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Microscoop

instrument met sterk vergrotende lenzen

2024-02-22
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

microscoop

microscoop - Optische instrumenten bestaande uit een lens of een combinatie van lenzen waarmee objecten kunnen worden bekeken die te klein zijn om zonder meer met het blote oog te worden waargenomen. De term kan ook worden gebruikt voor verschillende soorten instrumenten die gebruik maken van een elektronenbundel (elektronenmicroscoop), elektromagn...

2024-02-22
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

microscoop

(G., skopeoo = bekijken), instrument om zeer kleine voorwerpen vergroot waar te nemen (lichtmicroscoop), ➝ fasecontrastmicroscoop, ➝ elektronenmicroscoop, röntgen-, ➝ scanningmicroscoop.

2024-02-22
De grote encyclopedie van het antiek

Jan Durdik en anderen (1970)

Microscoop

optisch instrument waarmee men vergrote beelden van zeer kleine voorwerpen kan verkrijgen; werd vanaf het begin van de 17de eeuw gebruikt, aanvankelijk slechts met een enkele lens (monoculair), gemonteerd in een houten, ivoren of messing houder, voorzien van een klem of naald alsobjecldrager. Sommige exemplaren uit het eind van de 17de eeuw zijn vo...

2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Microscoop

vergrootglas. :

2024-02-22
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Microscoop

is een optisch instrument voor het waarnemen van kleine voorwerpen. Het m. bestaat in principe uit cen samenstel van twee bolle lenzen, het objectief en het oculair. Het objectief ontwerpt van het voorwerp VV1 een beeld BB1, dat door het oculair als bij het gebruik van een loupe, wordt bekeken. De uit het oculair tredende lichtbundels schijnen daar...

2024-02-22
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Microscoop

een sedert de tijd van Antonie van Leeuwenhoek zeer veel verbeterd instrument, dat door middel van een vernuftig systeem van lenzen (zie objectief2, oculair*) en een verlichtingsapparaat (condensor: Abbe) de te bestuderen voorwerpen (objecten) vele honderden malen kan vergroten. Cellen en microorganismen, die over het algemeen enkele duizendste mil...

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Microscoop

(<Fr.), m. en o. (...scopen), 1. optisch instrument waarmee men vergrote beelden van zeer kleine voorwerpen kan verkrijgen; enkelvoudige microscoop, die uit slechts één lens bestaat; samengestelde microscoop (microscoop in eng. zin), die uit twee of meer lenzen bestaat; — ook fig. : je moet dat opstel...

2024-02-22
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Microscoop

(< → micro-, + → -scoop). Instrument voor het waarnemen van zeer kleine voorwerpen.

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Microscoop

instrument ter verkrijging van sterke vergrotingen. Bestaat uit 2 lenzenstelsels, de ooglens (oculair) en de voorwerpslens (objectief). Het oplossend vermogen, de kleinste afstand die 2 punten kunnen hebben om gescheiden waargenomen te worden, bedraagt 1 à 2 tienduizendste mm. De vergroting bedraagt maximaal 1000 maal voor normale microscopi...

2024-02-22
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

microscoop

m. en o. instrument met zeer sterke lenzen voor de waarneming van wat met het blote oog niet zichtbaar is.

2024-02-22
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

Microscoop

(< → micro-, + → -scoop). Instrument voor het waarnemen van zeer kleine objecten.

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

microscoop

m. en o. -scopen; sterk vergrotend, optisch instrument, bij waarneming van hetgeen met het blote oog niet waarneembaar is: de uitvinding wordt toegeschreven aan Zacharias Janssen te Middelburg 1590.

2024-02-22
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

microscoop

m. instrument met sterke lenzen. waarmee men kan waarnemen, wat men met het blote oog niet ziet.

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Microscoop

optisch instrument v/h bestudeeren v. zeer kleine voorwerpen, vermoedelijk uitgevonden door Zacharias Janssen, ± 1590. Bestaat uit 2 deelen: 1) het → objectief, dat een sterk vergr. beeld v/h voorwerp geeft en 2) het oculair, loupe, waardoor dit beeld nogmaals vergroot wordt gezien. Doorzichtige voorwerpen worden v. onderen, ondoorzic...