Wat is de betekenis van Metriek?

2020
2021-04-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

metriek

Het begrip metriek heeft 5 verschillende betekenissen: 1) leer van de versbouw. leer van de versbouw, in het bijzonder van de patronen voor metrum en ritme die worden gevormd door het aantal, de lengte of de beklemtoning van lettergrepen en woorden. 2) leer van de maatsoorten in de muziek. 3) meetsysteem. systeem met paramete...

Lees verder
2019
2021-04-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

metriek

metriek - Zelfstandignaamwoord 1. (letterkunde) leer van de versbouw 2. (letterkunde) maatsoort waarin een vers geschreven is 3. (muziek) leer van de maatsoorten 4. (wiskunde) een functie die de afstand tussen elk tweetal elementen van een verzameling definieert metriek - Bijvoeglijk naamwoord 1. berustend op de meter a...

Lees verder
2018
2021-04-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

metriek

metriek - zelfstandig naamwoord uitspraak: me-triek 1. de afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in een vers ♢de metriek van dit gedicht is erg ongebruikelijk Zelfstandig naamwoord: me-triek de m...

Lees verder
1994
2021-04-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Metriek

[Fr. métrique, Gr. hè metrikè; zie metrisch] I zn leer v.d versmaten, leer van de lengtematen; leer der muziekmaatsoorten; II bn de maten betreffend; - stelsel, decimaal stelsel met meter, liter en gram als eenheden van lengte, inhoud en gewicht.

Lees verder
1993
2021-04-17
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Metriek

tiendelig; leer van de versbouw; leer der maatsoorten (muz.)

1992
2021-04-17
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Metriek

Een verzameling regels, te zamen met passende eenheden, om extensieve grootheden te meten. Het adjectief ‘metrisch’ betekent ‘meetbaar’ (‘meetbare ruimte’) of ‘meting met zich mee brengend’ (‘meetkunde van metrische ruimten’).

1973
2021-04-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Metriek

[➝Lat. metrum, maat], v., (taalkunde) 1. leer van de versbouw (e); 2. maatsoort waarin een vers geschreven is; 3. (muziek) leer van de maatsoorten. (e) Het begrip metrum is niet denkbaar zonder het begrip lettergreep. In elke taaluiting hebben de lettergrepen ieder een eigen duur, een eigen toonhoogte en een eigen druk. Deze eigenschappen worden...

Lees verder
1955
2021-04-17
vreemd

Vreemde woordenboek

Metriek

kennis der maatsoorten in de muz. ; leer van de versbouw ; bijv. nw.: wat betrekking heeft op meters, bijv. metriek stelsel

1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Metriek

I. METRIEK' (<Fr.), v., 1. leer van de versbouw; 2. maatsoort waarin een vers geschreven is; 3. (muz.) leer der maatsoorten. II. METRIEK' (<Fr.), bn., het metrieke stelsel, stelsel van maten en gewichten, gegrond op de meter en zijn tiendelige veelvouden en onderdelen.

Lees verder
1948
2021-04-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

metriek

v. 1 leer der versmaten met betrekking tot de versbouw; 2 leer v. d. maatsoorten.

1939
2021-04-17
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Metriek

(< Fr.métrique', < Gr. = meten). Adj. in: metriek stelsel = stelsel van maten en gewichten met m en kg tot grondeenheden en met decimale indeling. De naam zegt weinig, omdat ieder stelsel van maten en gewichten hem verdient en de belangrijke eigenschap van de decimale indeling er niet door wordt uitgedrukt. Subst.Maatbepaling. Vb....

Lees verder
1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Metriek

of verskunst, de theoretische leer van den versbouw, speciaal van de verschillende rhythmische vormen van het vers. De oude Grieksche en Latijnsche (ook de Vedische) kunstpoëzie is gebouwd op het zgn. kwantiteitsprincipe, d.w.z. op de regelmatige afwisseling van korte en lange sylben in het vers, waarbij de lange sylbe de dubbele lengte heeft...

Lees verder
1926
2021-04-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Metriek

Verskunst, versmaatkunde, leer van den versbouw.

1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Metriek

Metriek - 1) zie VERSLEER. — 2) (wisk.) zie MAATBEPALING.

1870
2021-04-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Metriek

of dichtmaat, zie Dichtkunst.

1864
2021-04-17
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

metriek

metriek - metrisch, bn. tot den meter (de nederl. el als eenheid der maat) behoorende; het metrieke stelsel