Wat is de betekenis van Meteren?

1973
2021-05-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Meteren

Ned. dorp in de gemeente ➝Geldermalsen.

1933
2021-05-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Meteren

Gem. in Fransch-Vlaanderen (XI 144 C3); 1 500 inw. (Kath. en Vlaamsch sprekend); landbouw, hopbouw.

1870
2021-05-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Meteren

Meteren (Emmanuël van), ook de Maître, de Meter en Demetrius geheeten, een Nederlandsch geschiedkundige, geboren te Antwerpen den 9den Julij 1535, vestigde zich als koopman te Londen, doch werd in 1575, toen hij zich voor zaken in zijne geboortestad bevond, aldaar in hechtenis genomen. Men stelde hem echter, ais Engelsch onderdaan, op vrije voeten....

Lees verder