Wat is de betekenis van meter?

2019
2021-04-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

meter

meter - Zelfstandignaamwoord 1. (m) (natuurkunde), (eenheid) de SI-basiseenheid van lengte, weergegeven met symbool m 2. (m) (techniek) meetinstrument, gereedschap of toestel om grootheden (maten, gewichten) te bepalen (zie ook meter) De wijzer van de meter mag niet in het rode gebied k...

Lees verder
2018
2021-04-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

meter

meter - zelfstandig naamwoord uitspraak: me-ter 1. apparaat om te meten ♢de gasmeter meet hoeveel gas je gebruikt 2. vrouw die optreedt als beschermer van een kind ♢de meter hield het kind van haar zus...

Lees verder
2017
2021-04-20
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Meter

Meter - 'geen meter vooruitkomen': moeizaam volgen, het tempo bijhouden. 'Nog geen meter kunnen fietsen': slecht presteren.

2009
2021-04-20
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

meter

(de; -s) - (in combinatie met een getal) afstand van het wielrennen op de baan, bv. de 500 m voor vrouwen.

2008
2021-04-20
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

meter

(de; -s) 1 LO - ter aanduiding van een afstand, in combinatie met een loopdiscipline, bv. de 100 meter horden, de 2.000 meter hindernis, de 5.000 meter snelwandelen. 2 LO - (in combinatie met een getal) afstand van het hardlopen op de baan (outdoor en indoor): de 60 meter, de 100 meter, de 200 meter, de 400 meter, de 800 meter, de 1.500 meter, de 3...

Lees verder
1998
2021-04-20
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Meter

voor geen helemaal niet; geen zier. Informele uitdr., vooral populair bij jongeren. Opgekomen beginjaren tachtig. Want echt zingen kan Smith nog altijd voor geen meter. (Oor, 26/03/88) ... geblaas van gasten die geen méter konden spelen ... (J.A. Deelder: Modern Passé, 1988) ... het jonge raadslid swingt voor geen meter. (Diana Ozon: De Ozon Exp...

Lees verder
1994
2021-04-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Meter

I afk. m [v. Gr. metron = maat, van metrein = meten, afmeten] aangenomen eenheid van lengtemaat (ca. 1/40 miljoenste deel van aardomtrek); m2 vierkante meter; m3 kubieke meter; m/sec meter per seconde; in samenstellingen: -meter, toestel dat iets meet. II [v. kerk. Lat. matrina, v. Lat....

Lees verder
1990
2021-04-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

meter

meter - Wordt gebruikt voor instrumenten die de waarde van een hoeveelheid van iets meten en aangeven, bijvoorbeeld van gassen, vloeistoffen, kilometers of tijd.

1973
2021-04-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

meter

m. (-s), 1. persoon die meet, m.n. beëdigd ambtenaar belast met het meten van schepen; 2. eenheid van lengte (e): de kamer is vier — lang; een — boven de grond; vierkante, kubieke —, eenheid van oppervlakte resp. inhoud; in verband met een stofn. ter aanduiding van een stuk van de genoemde lengte: tien — gordijnstof; (g...

Lees verder
1955
2021-04-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

METER

zie Peter.

1952
2021-04-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Meter

s.; (maat, meetapparaat), meter; (persoon), mjitter; de stand van de opnemen, meteropnimme; persoon die de opneemt, meteropnimmer.

1950
2021-04-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Meter

I. METER m. (-s), 1. persoon die meet, inz. beëdigd ambtenaar belast met het meten van schepen; — 2. thans alg. gebruikelijke eenheid der lengtematen, vroeger ook Nederlandse el genoemd : de kamer is vier meter lang ; een meter boven de grond ; vierkante, kubieke meter, eenheid der vlakte- en inhoudsmaat; —in...

Lees verder
1949
2021-04-20
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Meter

(Lat. metrum = Gr. métron = maat; metreln = meten). Eenheid van lengte.

1949
2021-04-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Meter

standaard-lengte-eenheid, het 40.000.000 ste deel van de lengte der door de Parijse sterrenwacht gaande meridiaan*, vastgesteld door een commissie benoemd door de Franse Nationale Vergadering (1791). Later bleek de meridiaanlengte 40.003.424m, de meter is dus 0,0856 mm te kort. Om practische redenen heeft men deze correctie echter nooit aangebracht...

Lees verder
1939
2021-04-20
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Meter

Lengtemaat, die alleen in schoolboekjes precies ioo cm. bedraagt.

1937
2021-04-20
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Meter

Doopmoeder. Zij, die het kind ten doop houdt en het meestal haren naam geeft.

1933
2021-04-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Meter

→ Geestelijke verwantschap; Peter.

1926
2021-04-20
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Meter

D. w. z. moeder (van het Latijnsche mater), is in de Roomsch-Catholieke kerk de gebruikelijke naam voorde „geestelijke” moeder, die als getuige optreedt bij den Doop. Zij neemt mede de verantwoordelijkheid voor de opvoeding op zich en het gedoopte kind (haar pete-kind) blijft altoos in een bijzondere betrekking tot haar staan, die gelij...

Lees verder
1916
2021-04-20
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Meter

De grondslag van het metrieke stelsel van maten en gewichten, de eenheid van lengtemaat, het veertig millioenste deel van de omtrek der aarde, gemeten langs een meridiaan.

1916
2021-04-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Meter

Meter - lengtemaat, zie MATEN EN GEWICHTEN.