Wat is de betekenis van Metalen (edele, niet-edele en email)?

1947
2022-12-01
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Metalen (edele, niet-edele en email)

Zowel in het Westen als in Byzantium hangt de edelsmeedkunst der vroegste Middeleeuwen nauw samen met die der laat-Romeinse periode, waaraan zij haar techniek en een groot deel van haar vormen ontleent. In het W. blijken de producten der Gallo-Romeinse beschaving een tussenschakel te zijn: zonder het terrein van het late Hellenisme geheel te verlat...

Lees verder