Wat is de betekenis van Met dubbel krijt schrijven?

2024-07-15
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

met dubbel krijt schrijven

(19e eeuw) (Vlaanderen, euf.) twee keer zoveel rekenen als werkelijk verschuldigd is. Vgl. met een riek* schrijven; met de vork* schrijven. • Met dobbel krijt schrijven, iemands schuld te hoog aanschrijven. M. Dieë winkelier schrijft met dobbel krijt. (Jozef Cornelissen & Jan Baptist Vervliet: Idioticon van het Antwerpsch dialect. 190...

2024-07-15
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Met dubbel krijt schrijven

Te hoge prijzen rekenen

2024-07-15
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Met dubbel krijt schrijven

De bakker schrijft met dubbel krijt: de bakker licht zijn klanten op.

2024-07-15
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Met dubbel krijt schrijven

een veel te hoge rekening opmaken; vooral van een herbergier gezegd, die twee voor een schrijft. Sinds beg. 17de e. opgetekend. Ook in Zuid-Nederland bekend, waar men eveneens zegt met herbergierskrijt (Fri. mei kastlynskryi) of met vet krijt schrijven. Vgl. Fr. marquer avec une fourchette; marquer doublé; Hd. mit doppelter Kreide anschreibe...

2024-07-15
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Met dubbel krijt schrijven

D.w.z. de rekening tweemaal zoo groot maken, als ze is; vier voor twee schrijven (16de eeuw; Tijdschr. XXI, 87); vooral van een herbergier gezegd, die twee voor een schrijft (Roode Roos, 177; Moortje, 2751). In de 17 eeuw komt de uitdrukking voor bij Godewyck, Wittebroodskinderen (anno 1641), bl. 60: De wae...

2024-07-15
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Met dubbel krijt schrijven

een veel te hoge rekening opmaken; vooral van een herbergier gezegd, die twee voor een schrijft. Sinds beg. 17de e. opgetekend. Ook in Zuid-Nederland bekend, waar men eveneens zegt met herbergierskrijt (Fri. mei kastlynskryi) of met vet krijt schrijven. Vgl. Fr. marquer avec une fourchette; marquer doublé; Hd. mit doppelter Kreide anschreibe...