Wat is de betekenis van Met alle winden waaien?

2023-06-09
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Met alle winden waaien

door alles en iedereen laten beïnvloeden

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Met alle winden waaien?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-09
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Met alle winden waaien

ieder naar de mond praten, met alle partijen meegaan, geen zelfstandige mening hebben; Zuidndl. met alle winden draaien; Mnl. met alle winde waeyen, seilen. Iemand die zo iets doet, noemt men een windvaan of een weerhaan; Fr. une girouetle; Hd. eine Wetterfahne; Eng. a weathercock; a trimmer, in het westvl. een draainagel. Vgl. het Fr. tourner &agr...

Lees verder
2023-06-09
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Met alle winden waaien

ieder naar de mond praten, met alle partijen meegaan, geen zelfstandige mening hebben; Zuidndl. met alle winden draaien; Mnl. met alle winde waeyen, seilen. Iemand die zo iets doet, noemt men een windvaan of een weerhaan; Fr. une girouetle; Hd. eine Wetterfahne; Eng. a weathercock; a trimmer, in het westvl. een draainagel. Vgl. het Fr. tourner &agr...

Lees verder