Wat is de betekenis van Merkwaardig?

2019
2021-06-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

merkwaardig

merkwaardig - Bijvoeglijk naamwoord 1. vreemd, raar Wij zijn nog steeds verbijsterd door die merkwaardige openbaring. Woordherkomst samenstelling van merk(werkwoord) en waardig

Lees verder
2018
2021-06-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

merkwaardig

merkwaardig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: merk-waar-dig 1. anders dan gewoon, speciaal ♢ik vind dat een merkwaardige opmerking Bijvoeglijk naamwoord: merk-waar-dig ... is merkwaardiger dan ... ...

Lees verder
1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

merkwaardig

bn. bw. (—er, —st, meer —, meest —), verdienend dat men erop let, er kennis van neemt; belangrijk, opmerkelijk, treffend door zijn hoedanigheden: een — verschijnsel; een merkwaardige persoonlijkheid; het kameleon is een — dier; (wiskunde) merkwaardige produkten, bepaalde veel voorkomende gelijkheden bij de verme...

Lees verder
1952
2021-06-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Merkwaardig

adj., opmerklik.

1950
2021-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Merkwaardig

bn. bw. (-er, -st, meer —, meest —), verdienende dat men er op let, er kennis van neemt; belangrijk, opmerkelijk, treffende door zijn hoedanigheden: een merkwaardig verschijnsel; een merkwaardige persoonlijkheid; het kameleon is een merkwaardig dier.

1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Merkwaardig

Merkwaardig bn. bw. (-er, -st, meer -, meest -), belangrijk, opmerkelijk, door zijne hoedanigheden onzen geest treffende of verdienende te treffen: een merkwaardig verschijnsel; eene merkwaardige persoonlijkheid; het kameleon is een merkwaardig dier. MERKWAARDIGHEID, v. (...heden), het opmerkelijke, merkwaardige zaak: de merkwaardigheden eener stad...

Lees verder
1898
2021-06-13
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Merkwaardig

zie Aanmerkelijk, zie Bijzonder.