Wat is de betekenis van Merkwaardig?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

merkwaardig

merkwaardig - Bijvoeglijk naamwoord 1. vreemd, raar Wij zijn nog steeds verbijsterd door die merkwaardige openbaring. Woordherkomst samenstelling van merk(werkwoord) en waardig

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

merkwaardig

merkwaardig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: merk-waar-dig 1. anders dan gewoon, speciaal ♢ik vind dat een merkwaardige opmerking Bijvoeglijk naamwoord: merk-waar-dig ... is merkwaardiger dan ... ...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

merkwaardig

bn. bw. (—er, merkwaardigst, meer merkwaardig, meest merkwaardig), verdienend dat men erop let, er kennis van neemt; belangrijk, opmerkelijk, treffend door zijn hoedanigheden: een merkwaardig verschijnsel; een merkwaardige persoonlijkheid; het kameleon is een merkwaardig dier; (wiskunde) merkwaardige produkten, bepaalde veel voorkomende geli...

Lees verder
1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Merkwaardig

adj., opmerklik.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Merkwaardig

bn. bw. (-er, -st, meer —, meest —), verdienende dat men er op let, er kennis van neemt; belangrijk, opmerkelijk, treffende door zijn hoedanigheden: een merkwaardig verschijnsel; een merkwaardige persoonlijkheid; het kameleon is een merkwaardig dier.

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

merkwaardig

bn.; -er, -st, ook: meer en meest -; verdienende, dat men er op let; van, vol betekenis: een merkwaardige gebeurtenis.

1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

merkwaardig

(merk'wa:rdəch) bn. en bw. (-er; -st) 1. waardig gemerkt, gezien, beschouwd te worden : een verschijnsel; een tijdvak; een der -ste mannen uit de geschiedenis. Syn. → aanmerkelijk. 2. treffend door zijn afwijkende aard : een geval. Syn. → bevreemdend.

Lees verder
1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Merkwaardig

Merkwaardig bn. bw. (-er, -st, meer -, meest -), belangrijk, opmerkelijk, door zijne hoedanigheden onzen geest treffende of verdienende te treffen: een merkwaardig verschijnsel; eene merkwaardige persoonlijkheid; het kameleon is een merkwaardig dier. MERKWAARDIGHEID, v. (...heden), het opmerkelijke, merkwaardige zaak: de merkwaardigheden eener stad...

Lees verder
1898
2023-02-07
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Merkwaardig

zie Aanmerkelijk, zie Bijzonder.