Wat is de betekenis van Menselijke waardigheid?

2024-06-17
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

menselijke waardigheid

Houding van respect en eerbied voor de mens.

2024-06-17
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Menselijke waardigheid

Menselijke waardigheid is een fundament van de mensenrechtenidee. In het oude Griekenland (timia) en Rome (dignitas) beschermde dit begrip vrije burgers tegen bijv. marteling en 'onwaardige' vormen van executie. In de preambules van de Universele verklaring en de VN-verdragen van 1966 wordt over de (inherente) waardigheid van de menselijke persoon...