Wat is de betekenis van Menschenroof?

1933
2021-04-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Menschenroof

is een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid. Ned. recht. Aan m. maakt zich schuldig degene, die iemand over de grenzen van het Rijk in Europa voert, met het oogmerk om hem wederrechtelijk onder de macht van een ander te brengen of om hem in hulpeloozen toestand te verplaatsen (art. 278 Ned. W. v. Str.). Bosch van Oud-Amelisweerd.Het Belg. recht...

Lees verder
1926
2021-04-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Menschenroof

Volgens ons Wetboek van Strafrecht is onder menschenroof te verstaan: het iemand over de grenzen van het rijk in Europa voeren met het oogmerk, hem wederrechtelijk onder de macht van een ander te brengen of hem in een hulpeloozen toestand te plaatsen.

1916
2021-04-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Menschenroof

Menschenroof. - Ons Wetb. van Strafr. verstaat hieronder het iemand over de grenzen van het rijk in Europa voeren met het oogmerk om hem wederrechtelijk onder de macht van een ander te brengen of om hem in een hulpeloozen toestand te plaatsen. M. wordt gestraft met gev. straf van ten hoogste 12 jaren (art. 278 Sv.)

1870
2021-04-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Menschenroof

Menschenroof is een van ouds bekend misdrijf, waarop vooral bij de minder beschaafde volken zeer zware straffen worden gesteld. Het karakter van het misdrijf ligt in het ontnemen aan een mensch van de vrijheid, om zich te bewegen en over zijn persoon naar welgevallen te beschikken, voor zoover de kring van zijne regten zulks toelaat. Reeds bij de o...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten