Wat is de betekenis van mensch?

2019
2021-04-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mensch

mensch - Zelfstandignaamwoord 1. verouderde spelling of vorm van mens van vóór 1946/47 Zie ook Mensch

Lees verder
1933
2021-04-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Mensch

A) Lichaamsbouw In lichamelijk opzicht is de mensch niet af te scheiden van de dierenwereld en behoort als zoodanig tot de groep der zoogdieren. Met deze heeft de m. niet alleen het algemeene schema van bouw en verrichting gemeen, maar bovendien vertoonen de afzonderlijke organen een ver gaande overeenkomst. De geestelijke meerderwaardigheid van d...

Lees verder
1926
2021-04-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Mensch

I. De wetenschap, die zich bezighoudt met de studie van den mensch is de anthropologie. Drie vragen treden in de anthropologie op den voorgrond :1°. de plaats van den mensch in de natuur, 2°. de ontwikkeling van het menschelijk geslacht (ouderdom ; eenheid), 3°. de beteekenis van de menschenrassen. 1. Plaats van den mensch. Wanneer wij...

Lees verder
1898
2021-04-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mensch

Mensch m. (-en), een tot de klasse der zoogdieren behoorend schepsel, dat zich inz. door zijn rede en zijne taal van andere dieren onderscheidt; redelijk wezen; persoon: God schiep den mensch naar zijn beeld; een jong, volwassen, oud mensch; hij bekommert zich niet om het oordeel der menschen; geen mensch, geen mensch ter wereld weet het, niemand;...

Lees verder
1870
2021-04-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Mensch

Mensch (De) is het hoogst bewerktuigde wezen en het onderwerp der menschkunde (anthropologie). Hij behoort tot de zoogdieren en grenst het meest aan de apen der Oude Wereld, den orang-oetan, sjimpansé en gorilla. Linnaeus heeft reeds de menschen en apen tot dezelfde orde — die der handdieren — vereenigd, terwijl Cuvier voor den mensch eene afzonder...

Lees verder