Wat is de betekenis van mengen?

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Mengen

Mengen - Zelfstandignaamwoord 1. (taal) een taal die in Papoea-Nieuw-Guinea gesproken wordt Het Mengen is een bedreigde taal door het lage aantal sprekers. Zie ook mengen

2023-09-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

mengen

mengen - regelmatig werkwoord uitspraak: men-gen 1. twee of meer dingen door elkaar doen ♢daarna mengt u het meel met het water Regelmatig werkwoord: men-gen ik meng jij/u mengt ...

Direct toegang tot alle 14 resultaten over mengen?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

mengen

(mong, heeft gemongen), mengen. Wanneer hij [blanke kinderverwekker] zich vergiste en bloed mong, kreeg je mesties (Cairo 1980c: 141). Omdat hij was twee-godsdienstig! Hindoe, Islam! Kon hij helpen in zo'n gemongen gemeenschap? (Cairo 1978b: 383)-Etym.: In AN is de verbuiging: mengde, heeft gemengd.

2023-09-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Mengen

van vaste stoffen komt b.v. voor bij meststoffen en bij het mengen van biociden met een draagstof. Wanneer 2 stoffen van dezelfde korrelgrootte doch verschillend s.g. worden gemengd, zal de zwaarste stof de neiging vertonen zich onder in het mengsel te concentreren. Zijn de stoffen van verschillende deeltjesgrootte, doch hetzelfde s.g., dan zoeken...

2023-09-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Mengen

v., minge, mong, mongen; ergens in —, earne yn biminge, bimjuksje; zich in het gesprek —, de mûle der (mei) ynslaen.

2023-09-25
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Mengen

mengen, vermengen; sich in alles mengen, zich met alles bemoeien.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Mengen

(mengde, heeft gemengd), 1. twee of meer stoffen door elkaar werken tot een min of meer homogeen geheel: cement en grint mengen om beton te maken; mengen en roeren; — bereiden door versch. ingrediënten door elkaar te werken: wijn, verven mengen; — iets mengen met of door een stof, liet er aan toe voegen...

2023-09-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

mengen

mengde, heeft gemengd; 1. iets onder iets anders werken of iets maken door verschillende stoffen dooreen te werken: oliën mengen, wijnen mengen; bij uitbr. koffie mengen, thee mengen; 2. bijeenbrengen van ongelijksoortige bestanddelen: God mengt het bittere met het zoet; 3. iets op een of andere wijze met iets anders in betrekking brengen: mij...

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Mengen

Melanesische stam op Nieuw-Brittannië (vroeger Nieuw-Pommeren); ➝ Oceanië.

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

mengen

('mengən) (mengde, heeft gemengd) I. 1. onder elkander werken, doen: oliën, wijnen -. 2. daardoor gereedmaken : koffie, tee -. 3. bijeenbrengen : zoet en bitter -; zijn tranen met iemands klachten -; het leven heeft hem meer dan een bittere kelk gemengd. 4, in betrekking brengen ; ook zijn naam is erin gemengd; het belang van mijn vri...

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

mengen

(mengde, heeft gemengd), 1. verschillende stoffen door elkaar werken tot een min of meer homogeen geheel: cement en grind mengen om beton te maken; 2. (bosbouw) (verschillende houtsoorten) door elkaar planten, resp. zaaien; 3. bij uitbreiding ongelijksoortige bestanddelen bijeenbrengen, m.n. van onstoff. zaken: kwinkslagen door een verslag mengen...

2023-09-25
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Mengen

van den Westgerm. wt. mang = mengen, dat mogelijk verwant is met den Idg. wt. meng = kneden. (Het deegkneden is ook een mengenl)

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Mengen

Mengen (mengde, heeft gemengd), twee of meer stoffen dooreendoen, vermengen, vereenigen: wijn mengen; vergift in het eten mengen; inz. als term bij verschillende bedrijven: (glasbl.) kalk en zand vermengen; (veend.) veenslijk met water verdunnen; enz.; — zich in de politiek mengen, daaraan deelnemen; zich in een twist mengen, zich ermede bemo...

2023-09-25
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Mengen

Mengen, bw. gel. (ik mengde, heb gemengd), twee of meer dingen dooreen doen; vereenigen, paren; (scheik.) amalgameren. ZICH -, ww. zich met iets bemoeijen. *...ER, m. (-s), *...STER, v. (-s), die mengt. *...ING, v. het mengen; regel van -, (in de rekenkunde); -sgewigt, aequivalent. *...SEL, o. (-s), verscheidene dingen dooreen gemengd, - met elk...